De EUREGIO (Gronau/Enschede) gaat stappen zetten om te komen tot een pact voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit heeft de EUREGIO-Raad vorige week in Münster besloten.

In het voortraject heeft de EUREGIO, samen met organisaties op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt en economie, bepaald welke hindernissen de grensoverschrijdende mobiliteit op dit moment nog in de weg staan. De EUREGIO wil een samenwerkingsverband van alle betrokken organisaties in het leven roepen, dat de komende twee jaar concrete ondersteuning levert aan de ontwikkeling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Het doel is om de economie in het grensgebied te versterken.

Overgang naar de nieuwe INTERREG-subsidieperiode 2014-2020
De laatste INTERREG IV A-projecten worden deze zomer afgerond. Tegelijkertijd is de voorbereiding van INTERREG V-initiatieven in volle gang. De EUREGIO-Raad heeft onder andere het projectvoorstel ‘EUREGIO Goederencorridor’ behandeld. Met dit project wil men het grensoverschrijdende logistieke netwerk versterken. Doel van dit project is het leveren van structurele steun aan de concurrentiepositie van het EUREGIO-gebied door het maximaal faciliteren van de goederenstromen vanuit de Noordzeehavens naar het achterland. Hiervoor zal samen met de partners een gemeenschappelijk ontwikkelingsstrategie worden ontworpen. De INTERREG-Stuurgroep moet de vier geagendeerde projecten nog goedkeuren.

EUREGIO wordt grensoverschrijdend openbaar lichaam
In de EUREGIO-Raad is ook gesproken over de wijziging van de rechtsvorm. Nu functioneert de EUREGIO nog als vereniging naar Duits recht. De (gemeente)raden van de 129 lidgemeenten en -Kreise zullen tussen april en september een besluit nemen over de statuten voor een grensoverschrijdend openbaar lichaam. De EUREGIO heeft tot deze stap besloten om het samenwerkingsverband optimaal op de toekomst voor te bereiden. Door de wisseling naar een grensoverschrijdend openbaar lichaam worden ook de Nederlandse gemeenten in formeel-juridische zin lid van de EUREGIO. Mevrouw Elisabeth Schwenzow, directeur-bestuurder van de EUREGIO, toont zich verheugd over het feit “dat de Nederlands-Duitse samenwerking ook de raden van onze lidgemeenten na aan het hart ligt”. Meer dan 30 gemeenten hebben al aan het EUREGIO-secretariaat laten weten dat zij een positief besluit over de rechtsvormwijziging hebben genomen.

X