Haven Rotterdam dringt aan op voltooiing Betuwelijn

Haven Rotterdam dringt aan op voltooiing Betuwelijn

De haven van Rotterdam heeft de Duitse regering opgeroepen om actie te ondernemen om het Duitse deel van de Betuwelijn te voltooien. Het Nederlandse deel van deze grensoverschrijdende goederentransportroute is al sinds 2007 klaar, terwijl de Duitsers nog steeds bezig zijn met het verkrijgen van vergunningen.

In een brief aan de Duitse minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) en de minister van Verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst (CDU) schrijft Allard Castelein, hoofd van de grootste Europese haven: “Het baart ons grote zorgen dat er al jaren geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt bij de Betuwelijn, in economisch opzicht het belangrijkste Nederlands-Duitse spoorwegproject.” Tot op heden zijn er op het Duitse deel van de goederenspoorlijn, tussen Emmerich en Oberhausen, slechts voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Slechts één van de twaalf vergunningen binnen

Nederland en Duitsland spraken in 1992 in het verdrag van Warnemünde af dat de spoorverbinding tussen het Ruhrgebied en Rotterdam uitgebreid zou worden. Havenbaas Castelein wijst er in de brief op dat Nederland sindsdien 4,7 miljard euro heeft geïnvesteerd in de verbinding tot aan de Duitse grens, die al sinds 2007 in gebruik is. Aan de Duitse kant stagneert het project echter: van de twaalf benodigde vergunningen is er pas één binnen. Gemeenten langs de beoogde route vrezen onder andere geluidsoverlast.

Economische schade

De vertragingen bij de uitbreiding van de Betuwelijn hebben in beide landen al tot grote economische schade geleid. In plaats van de voorspelde 160 goederentreinen per dag passeren nu slechts 100 treinen dagelijks de Nederlands-Duitse grens bij Emmerich. En nog steeds “kan niemand ons een officiële openingsdatum of een geplande realisatiedatum voor het Duitse deel van de Betuwelijn geven”, klaagt de Rotterdamse haven.

Tijd voor de uitvoering

In een reactie laat minister Hendrik Wüst weten: “De Duitse gemeenten aan de Betuwelijn hebben al succesvol met de spoorwegen onderhandeld over de thema’s geluidsoverlast en brandveiligheid. Er worden goede gesprekken gevoerd. Nu is het tijd voor de uitvoering. Er kan echter niet precies gezegd worden wanneer het Duitse deel van de Betuwelijn zal zijn voltooid, omdat we niet kunnen uitsluiten dat er juridische stappen zullen worden ondernomen tegen het planningsbesluit van de EBA.” Het Eisenbahnbundesamt (EBA) beslist over het bouwproject.

Bezoek Mark Rutte

Minister-president Mark Rutte bezoekt op 19 november de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, en heeft daar een ontmoeting met de premier van deze deelstaat, Armin Laschet. De uitbreiding van de Betuwelijn staat tijdens deze besprekingen weliswaar op de agenda, maar komt slechts zijdelings aan bod.

Lees verder bij de Rheinische Post.

X