Het Rijnland Instituut organiseert op donderdag 23 november 2017 in Assen het symposium ‘Grensoverschrijdende Techniek, Taal en Toerisme’. Tijdens de bijeenkomst worden een aantal grensoverschrijdende projecten gepresenteerd, waarin overheid en ondernemers samenwerken met het mbo en hbo. Plenair en in diverse workshops discussiëren de deelnemers over een succesvolle grensoverschrijdende aanpak. Tevens maakt het Rijnland Instituut gebruik van het symposium om zich als kennisconsulaat voor Duits-Nederlandse betrekkingen te presenteren.

Het Rijnland Instituut is een samenwerkingsverband tussen Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe college. Een van de belangrijkste doelen van het Rijnland Instituut is het bevorderen van Duits-Nederlandse samenwerking.  Het instituut streeft naar Europese erkenning op het gebied van Euregionaal leren en werken door beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden.

Tijdens het symposium op 23 november wordt de bundel ‘Grenzeloze samenwerking in ontwikkeling’ overhandigd aan de Colleges van Bestuur van het Rijnland Instituut. Hierna volgt een gespreksronde met de Colleges van Bestuur en Duitse en Nederlandse studenten. Na een netwerklunch gaan de deelnemers uiteen in verschillende workshops, toegespitst op de thema’s Taal & Cultuur, Techniek, Toerisme en Lerende Netwerken. De dag wordt feestelijk plenair afgesloten door dagvoorzitter Sieger Dijkstra, Honorair Consul van de Bondsrepubliek Duitsland, en Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio en voorzitter van de Expertgroep van het Rijnland Instituut.

Het symposium ‘Grensoverschrijdende Techniek, Taal en Toerisme’ vindt van 10.00 uur tot 16.30 uur plaats in Cicero (Drenthe College) aan de Anne de Vriesstraat 70 in Assen. Aanmelden voor 20 november door een e-mail te sturen naar secretariaat.techniek@stenden.com.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van het Rijnland Instituut.