ITEM analyseert coalitieakkoorden grensprovincies vanuit grensoverschrijdend perspectief

ITEM analyseert coalitieakkoorden grensprovincies vanuit grensoverschrijdend perspectief

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart jl. presenteerde het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University een reflectie op de partijprogramma’s van de zeven grensprovincies. Nu de grensprovincies hun coalitieakkoorden hebben bekendgemaakt, heeft het ITEM ook deze onder de loep genomen. In een nieuwe reflectie presenteren zij hun bevindingen.

Uit de analyse van de partijprogramma’s bleek dat de grens, het buurland of de Euregio opvallend weinig werden genoemd. Limburg vormde daarbij de uitzondering. De aanbeveling van het ITEM luidde dan ook dat grensoverschrijdende samenwerking een centralere rol zou moeten krijgen in de provinciale politiek. Uit de nieuwe ITEM-reflectie op de coalitieakkoorden blijkt dat deze aanbeveling niet door alle provincies is overgenomen.

Aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking

In het coalitieakkoord van de provincie Limburg vormt grensoverschrijdende samenwerking een rode draad. Het wordt gezien als een verantwoordelijkheid voor de gedeputeerden, de Commissaris van de Koning, de Euregio en voor ieder lid van het college. Grensoverschrijdende samenwerking komt dan ook regelmatig terug in de verschillende hoofdstukken van het coalitieakkoord: van arbeidsmarkt tot innovatie en van veiligheid tot energietransitie.

In het Gelderse coalitieakkoord is de grensoverschrijdende samenwerking vooral praktisch van aard. Duitsland wordt gezien als een belangrijke handelspartner. Ook de Betuwelijn komt aan bod. In Zeeland ligt de focus met name op de lange traditie van grensoverschrijdende samenwerking en op het verbeteren van de (energie)infrastructuur. De provincie Groningen geeft aan nauwer te willen samenwerken op het gebied van landbouw en natuur. Ook wil de provincie de bereikbaarheid per trein verbeteren met behulp van de Wunderline. In Drenthe wil men de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs stimuleren. Overijssel benadrukt het noaberschap en wil daarbij ook de Duitse regio’s betrekken. Daarbij gaat het met name om economische samenwerking en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

De provincie Noord-Brabant had het coalitieakkoord nog niet bekendgemaakt op het moment dat het ITEM de analyse presenteerde.

Meer informatie

De volledige analyse van het ITEM is hier te vinden. Hierin wordt ook dieper ingegaan op grensoverschrijdende samenwerking op de gebieden arbeidsmarkt & economie, zorg & welzijn, mobiliteit & infrastructuur, veiligheid, energietransitie & klimaat, innovatie en horizontale integratie (euregional governance & samenwerking).

X