Laatste kans voor INTERREG-projectideeën: nog €500.000,- beschikbaar

Laatste kans voor INTERREG-projectideeën: nog €500.000,- beschikbaar

Het huidige INTERREG V-programma Deutschland-Nederland loopt bijna af en er wordt hard gewerkt aan het nieuwe INTERREG VI-programma. Dat zal naar verwachting in 2022 starten. Het huidige programma biedt nog een laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe of aanvullende projectactiviteiten. Hiervoor staat nog ca. € 500.000 aan Europese subsidiemiddelen ter beschikking. 

Alle grensoverschrijdende ideeën die vallen onder prioriteit 1 van het programma (Innovatie) zijn welkom. Er zijn enkele voorrangscriteria waar bij de beoordeling rekening mee wordt gehouden:

 • De nieuwe project(uitbreiding)en moeten binnen de korte restduur van het programma (t/m 30 juni 2022) kunnen worden uitgevoerd en dus na goedkeuring snel kunnen beginnen.
 • Projectuitbreidingen, al dan niet in open projecten, hebben een streepje voor. Deze zijn namelijk relatief eenvoudig te beoordelen en gemakkelijk op te starten.
 • In verband met de coronapandemie worden innovatieve initiatieven die kunnen bijdragen aan oplossingen voor (directe) gevolgen van de coronacrisis toegejuicht.

Omdat de tijd dringt, zal op basis van een korte beschrijving van de projectideeën een eerste beoordeling plaatsvinden. Indieners van aanvragen krijgen op deze manier snel een eerste inschatting vanuit de INTERREG-programmapartners omtrent de kansen van hun aanvraag. Bij een positieve inschatting zal snel na de indiening van de aanvraag een definitief besluit worden genomen.

Deadline: 5 maart 

Wie een grensoverschrijdend innovatief projectidee heeft, indien mgelijk met een bijzondere Covid-19-relevantie, kan contact opnemen met het regionale programmamanagement van INTERREG Deutschland-Nederland. Concepten moeten op 5 maart a.s. ontvangen zijn, zodat de eerste beoordeling door de INTERREG-partners op 7 april a.s. kan plaatsvinden.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
X