Meer auto’s dan ooit in Duitsland

Meer auto’s dan ooit in Duitsland

Duitsers en hun auto’s: het is een bekend liefdesverhaal. Niet voor niets zijn Duitse automerken wereldwijd succesvol en geldt op de Duitse snelwegen – in tegenstelling tot in andere Europese landen – nog steeds geen snelheidslimiet. Inmiddels probeert de Duitse overheid aan te sturen op een ‘Verkehrswende’, waarbij de auto plaats moet maken voor duurzame reisalternatieven. In de praktijk blijkt dit echter niet mee te vallen. In 2021 steeg het aantal auto’s in Duitsland zelfs naar recordhoogte, meldt het Duitse bureau voor de statistiek Destatis.

De afgelopen tien jaar steeg het aantal auto’s in Duitsland gestaag. In 2021 liep het aantal auto’s op tot 580 per 1.000 inwoners. Tien jaar geleden bedroeg dit aantal nog 517 per 1.000 inwoners. Het aantal auto’s in Duitsland groeide dan ook aanzienlijk sneller dan de Duitse bevolking. Wel zijn de verschillen tussen de deelstaten groot: in de stedelijke deelstaten Berlijn, Hamburg en Bremen ligt het aantal auto’s per 1.000 inwoners aanzienlijk lager dan in de meer landelijke deelstaten als Saarland, Rijnland-Palts en Beieren. De goede voorzieningen voor openbaar vervoer in de eerstgenoemde deelstaten zijn daarvoor de belangrijkste reden.

Feiten en cijfers

In vergelijking met andere landen in de Europese Unie staat Duitsland op de 8e plaats wat betreft het aantal auto’s per 1.000 inwoners. Het verschil met de top-3 is groot: in Luxemburg (682), Italië (670) en Polen (664) ligt het aantal auto’s per 1.000 inwoners flink hoger. Het totale aantal auto’s in Duitsland, gemeten op 1 januari 2022, bedraagt 48,5 miljoen. Het jaar daarvoor bedroeg dit aantal nog 48,2 miljoen.

Slechts 1,3 procent van de auto’s was op 1 januari 2022 elektrisch. Verder bezit 77 procent van de huishoudens minstens één auto. 27 procent van de huishoudens bezit twee auto’s en 6,1 procent bezit drie of meer auto’s.

Het groeiende aantal auto’s betekent goed nieuws voor de Duitse staatskas: in 2021 ontving de staat circa 13 procent meer wegenbelasting, oftewel KFZ-Steuer, dan in 2011. In absolute aantallen stegen de KFZ-inkomsten van 8,42 miljard euro naar 9,55 miljard euro.

Meer achterliggende cijfers met betrekking tot dit thema zijn te vinden op de website van Destatis.

X