Ministerie van Binnenlandse Zaken subsidieert grensoverschrijdende jongerenevenementen

Ministerie van Binnenlandse Zaken subsidieert grensoverschrijdende jongerenevenementen

Op 1 januari 2020 trad de nieuwe subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in kracht. Doel is om het contact tussen Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren in de grensregio te stimuleren.

Met de subsidie uit het programma ‘Onbegrensd’ moet een bijdrage geleverd worden aan de overbrugging van taalbarrières en cultuurverschillen – en daarmee belemmeringen op het gebied van grenzeloos werken en studeren wegnemen. Nieuw is dat door middel van deze regeling nu ook subsidies kunnen worden verstrekt aan een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam.

In totaal is voor het jaar 2020 een subsidiebedrag van € 150.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over evenementen die in de eerste helft van 2020 plaatsvinden en evenementen die in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. Subsidieaanvragen voor het eerste tijdvak moeten tussen 1 januari en 31 januari 2020 worden ingediend; aanvragen voor evenementen in de tweede helft van dit jaar moeten tussen 1 juli en 31 juli 2020 binnen zijn. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voorwaarden en aanvraag 

De subsidiabele kosten zijn maximaal € 50 per deelnemer aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De maximale subsidie per evenement bedraagt € 15.000. De minister van BZK kan subsidies verstrekken voor evenementen op het gebied van sport en cultuur waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen. De evenementen moeten bovendien kosteloos toegankelijk zijn voor jongeren en er moet aandacht worden gevraagd voor de verschillen in taal en cultuur. Het aanvraagformulier kan via het e-mailadres onbegrensd@minbzk.nl worden aangevraagd.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X