Nederland en Duitsland maken afspraken over grensarbeiders die thuiswerken

Nederland en Duitsland maken afspraken over grensarbeiders die thuiswerken

Veel werknemers werken door de coronacrisis nu noodgedwongen vanuit huis. Zo ook veel grensarbeiders, die zich afvroegen of dit gevolgen zou hebben voor hun sociale verzekeringen en het betalen van hun belastingen. Hiervoor is het namelijk van belang in welk land zij een bepaald percentage van hun werkzaamheden uitvoeren. Nederland en Duitsland hebben nu overeenstemming bereikt over het belasten van werk dat thuis is gedaan.

Het Nederlandse Ministerie van Financiën en het Duitse Bundesfinanzministerium zijn overeengekomen dat werk dat door de coronacrisis vanuit thuis, dus in het woonland, uitgevoerd is, wordt belast alsof het in het werkland gedaan is. Hiermee wijken ze tijdelijk af van het bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Dat heeft ook gevolgen voor grensarbeiders die werktijdverkorting krijgen. Voor Nederlanders die in Duitsland wonen en in Nederland werken heeft het besluit gevolgen voor o.a. hun hypotheekrenteaftrek, aldus De Gelderlander.

De nieuwe afspraken gelden met terugwerkende kracht van 11 maart tot en met 30 april. Daarna worden ze elke maand verlengd, tot één van de twee landen de afspraak opzegt.

Meer informatie is ook te vinden bij het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) (in het Engels).

Eerder maakte de Sociale Verzekeringsbank ook al bekend dat thuiswerken geen gevolgen heeft voor de sociale verzekeringen van grenswerkers.

Algemene informatie over het coronavirus en de gevolgen voor grensarbeiders is bij het GrensInfoPunt te vinden.

X