Nederland en Duitsland verlengen afspraken over thuiswerken tijdens coronapandemie

Nederland en Duitsland verlengen afspraken over thuiswerken tijdens coronapandemie

Voor velen is thuiswerken sinds de uitbraak van de coronapandemie de dagelijkse realiteit. Voor grenswerkers brengt dit echter problemen op het gebied van sociale zekerheid en betaling van belastingen met zich mee. Daarom hebben Nederland en Duitsland hier aan het begin van de coronapandemie afspraken over gemaakt. Deze zijn nu verlengd.

Wanneer iemand die in Nederland woont en fulltime in Duitsland werkt ineens vanuit huis gaat werken, heeft dat normaliter gevolgen voor de afdracht van de premies voor de sociale verzekeringen. Wanneer de werknemer namelijk meer dan 25 procent van zijn of haar werktijd in het woonland gaat werken, dienen deze premies in het woonland afgedragen te worden, en niet meer in het werkland. Daarnaast wordt het inkomen dat in het woonland verdiend is ook in het woonland belast. Beide zaken kunnen verstrekkende gevolgen voor de grensarbeider hebben. Daarom hebben Nederland en Duitsland al aan het begin van de coronacrisis afgesproken dat thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die zijn gewerkt in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voorwaarde is wel dat de thuiswerkdagen in het andere land worden belast.

Deze afspraken zijn nu verlengd: tot 1 januari 2022 zullen er geen veranderingen plaatsvinden in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. Daarnaast zal er tot 1 oktober 2021 geen verandering in de fiscale behandeling van het loon zijn.

Lees meer bij de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

X