Nederland en Noordrijn-Westfalen stoppen energie in samenwerking

Nederland en Noordrijn-Westfalen stoppen energie in samenwerking

Op maandag 21 november 2016 is de tweede Combined Energy Conferentie Nederland – Noordrijn-Westfalen in Neus, Duitsland. De conferentie helpt om de samenwerking tussen bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen in Nederland en Duitsland te intensiveren. De Topsector Energie sprak met Hans van den Heuvel, consul in Düsseldorf, over samenwerkingskansen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.

In de voorbereidingen voor de Combined Energy Conferentie worden de signalen en resultaten meegenomen van de sessie ‘Structurele samenwerking met Noordrijn-Westfalen’ die plaatsvond op de Werkconferentie 2016 van de Topsector Energie op 29 september jl. Hans van den Heuvel, consul in Düsseldorf: “In samenwerking met de Topsector Energie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven inventariseren we de structurele samenwerkingskansen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. De Werkconferentie was een uitstekende gelegenheid om met beleidsmakers, bedrijven en kennisinstellingen te kijken naar de huidige stand van zaken. Dat helpt ons om ervoor te zorgen dat bij de conferentie Combined Energy in november de juiste mensen met elkaar om tafel zitten.”

Voorbeeldfunctie

“Dat Nederland op kop loopt in de wereld van de geothermie, is in Duitsland ook goed bekend,’ schetst Van den Heuvel een van de kansen voor Nederland. ‘Nederland is voor Duitsland een shining example met zijn concrete en grootschalige toepassingen van aardwarmte in de tuinbouw, in stadswijken, publieke gebouwen en huizen. München bijvoorbeeld wil dat ook gaan doen. Ook op het gebied van e-mobility zijn er veel ideeën voor samenwerking.”

Belemmeringen Duitse markt

Van den Heuvel: “Tegelijkertijd lopen Nederlandse verkopers van producten tegen belemmeringen op. De Duitse markt is gefragmenteerd. De wet- en regelgeving verschilt per Bundesland en er zijn veel organisaties en bedrijven die een machtige positie hebben. Dat maakt bijvoorbeeld het standaardiseren van e-mobility-eisen een stuk complexer dan in Nederland.”

Culturele verschillen

Van den Heuvel raadt Nederlandse ondernemers aan de culturele verschillen niet te onderschatten: “Wij zijn er als consulaat om de do’s en don’ts in het vizier te krijgen. Daarbij helpen ook de Topsector Energie, het ministerie van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Nederlandse ondernemers kunnen zich beter goed voorbereiden en hun Duitse klanten uiterst serieus benaderen. Ga vooral niet langs om even de temperatuur van het water te peilen. Zo’n benadering werkt argwaan en desinteresse.”

Energieconferentie Combined Energy

Op 21 november 2016 organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en EnergieAgentur NordRhein Westfalen een gezamenlijke Energieconferentie onder de titel Combined Energy. Van den Heuvel: “Op de conferentie willen we met partners uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen de energiesamenwerking verder vormgeven en bestaande belemmeringen adresseren.’ Minister Kamp en zijn Duitse collega minister Remmel zullen op de conferentie aanwezig zijn.

Kijk voor meer informatie op www.combined-energy.eu.

X