Nederland gastland bij gezondheidszorgcongres ‘Health 3.0’ in Düsseldorf

Nederland gastland bij gezondheidszorgcongres ‘Health 3.0’ in Düsseldorf
Foto: Tech United Eindhoven

Mens of machine? Deze vraag weet ons al decennialang te boeien. Of het nu gaat om de industrie, het bedrijfsleven of de gezondheidszorg: de invloed van het ´Internet der Dingen´ en de toenemende digitalisering groeit gestaag. Zorgrobot Alice is niet meer alleen hoofdrolspeler in de film ´Ik ben Alice`, maar wordt steeds vaker daadwerkelijk ingezet in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Tijdens het gezondheidszorgcongres ‘Health 3.0’ op 1 en 2 december 2016 in het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf staan deze en andere zogeheten ‘disruptive innovations’ centraal. Nederland is bij deze editie gastland. Hannelore Kraft, minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, is ambassadrice van het congres.

Nederlands-Duitse samenwerking

Medische zorg stopt niet bij de grens. Eén van de belangrijkste thema’s van het congres is dan ook de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in de gezondheidszorg. Beide landen kunnen veel van elkaar leren en een uitwisseling van kennis is gewenst. In Duitsland wordt bijvoorbeeld steeds vaker geklaagd dat innovaties maar moeilijk van de grond komen. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de digitalisering in de gezondheidszorg. In Nederland gaat de implementatie van breed inzetbare oplossingen sneller dan aan de andere kant van de grens. Wat dat betreft kan Duitsland nog veel van Nederland leren”, zegt prof. dr. Josef Hilbert, directeur van het Institut für Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. Hij is één van de vooraanstaande experts uit het vakgebied die aan een podiumdiscussie over de Nederlandse en Duitse gezondheidszorg deelneemt.

Europese en internationale samenwerking

“Geen enkele EU-lidstaat kan deze uitdagingen in de gezondheidszorg in zijn eentje de baas. Ook Euregionale activiteiten van Duitsland en Nederland niet. Er zijn strategische en goed gecoördineerde onderzoeksplannen op Europees en internationaal niveau nodig, waarbij alle EU-lidstaten zijn betrokken“, zegt Professor Dr. Angela Brand, Full Professor aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), en Professorial Fellow bij het Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) aan de Universiteit Maastricht. “Het internationale consortium IC PerMed – bestaande uit meer dan 21 EU-lidstaten en Canada – is op korte termijn de noodzakelijke stap in de juiste richting om “de wereldwijde weg te effenen”, aldus Brand, tweede deelnemer aan de discussieronde.

Patiëntgerichte innovatie

Aan Duitse zijde schuift verder prof. dr. Tobias Gantner, directeur van HealthCareFuturists GmbH en oprichter van het European Center for Patient Centric Innovation and Medical Entrepreneurship (ECIE) aan de Universiteit van Maastricht, aan. Het centrum streeft naar de verkleining van de afstand tussen onderzoekers en patiënten. Gantner is voorvechter van de zogeheten ‘Health Literacy’. “De kern daarvan is dat behandelingen beter aanslaan als patiënten de noodzaak en het effect van hun behandeling beter begrijpen en zelf inspraak hebben in de therapie. Wij proberen de mondige patiënt en de onderzoekers een podium te bieden waarop innovaties patiëntgericht kunnen plaatsvinden”.

Dr. Google en Digital Health

De tijden dat patiënten het advies en behandelvoorstellen van hun arts klakkeloos opvolgden, zijn voorbij. De veelgeciteerde digitale transformatie knaagt aan de autoriteit van dokters en patiënten vragen steeds vaker eerst Dr. Google om raad. Het Ksyos TeleMedisch Centrum speelt in op deze trend en richt zich op het verbeteren van de efficiëntie in het reguliere zorgproces. “Over twintig jaar ziet onze gezondheidszorg er heel anders uit,” voorspelt de vierde deelnemer aan de podiumdiscussie, prof. dr. Leonard Witkamp, directeur van KSYOS Telemedisch Centrum en bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. “Nog even en het eerste Googleziekenhuis wordt opgericht. Wacht maar af.” De toekomst? “Je laat een oogscan maken bij de drogist – of Albert Heijn – en hij adviseert vervolgens een bepaald druppeltje.”

Aanmelding en verblijf

Aanmelden voor ‘Health 3.0’ kan via http://www.health3punkt0.com en kost € 595 per persoon. In het Van der Valk Airporthotel is een beperkt aantal kamers voor congresdeelnemers beschikbaar.

Over Health 3.0

Tijdens de tweede editie van Health 3.0 op 1 en 2 december 2016 in het Van der Valk Hotel in Düsseldorf gaan het bedrijfsleven, zorginstellingen, artsen en de politiek met elkaar in gesprek over hindernissen en kansen van de gezondheidszorg van de toekomst. Tijdens deze editie staan Nederlands-Duitse samenwerking en het Europese beleid in de gezondheidszorg centraal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X