Nederland opnieuw hoogrisicogebied voor Duitsland

Nederland opnieuw hoogrisicogebied voor Duitsland

Nadat het Duitse Robert Koch Institut (RKI) Nederland per 18 juli al tot risicogebied had verklaard, is Nederland vanaf morgen ook weer ‘Hochinzidenzgebiet’, ofwel hoogrisicogebied. Dat maakte het RKI op vrijdag 23 juli bekend. Reizigers naar Duitsland krijgen hierdoor met strengere inreisregels te maken.

Per 27 juli zijn volgende regels van toepassing op mensen die vanuit Nederland naar Duitsland willen reizen.

 • Meldplicht: Iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist, moet zich registreren op einreiseanmeldung.de. Hier dienen ook test-, vaccinatie- en herstelbewijzen te worden geüpload. De registratie moet al vóór aankomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.
 • Quarantaineplicht na aankomst in Duitsland: Reizigers van 6 jaar en ouder moeten bij aankomst in Duitsland in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na aankomst door een negatieve test (PCR-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Personen die volledig gevaccineerd zijn of van corona hersteld zijn en het bewijs hiervan via einreiseanmeldung.dehebben geüpload, zijn hiervan uitgezonderd en hoeven niet in quarantaine.
 • Bewijsplicht bij aankomst in Duitsland: Bij het passeren van de grens moet de reiziger een negatief testbewijs, een vaccinatiebewijs of een herstelverklaring bij zich hebben. Voor deze documenten gelden de volgende eisen:
  • Testbewijs: Dit mag maximaal 48 uur (sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn. Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kunnen reizigers vanuit Nederland naar Duitsland zich gratis laten testen via testenvoorjereis.nl.
  • Vaccinatiebewijs: Het vaccinatiebewijs dient de volgende informatie te bevatten: datum van inenting, naam en chargenummer van het vaccin, naam van het virus, naam en adres van de persoon/het vaccinatiecentrum dat het vaccin heeft toegediend, bevestiging met handtekening of stempel. Een reiziger geldt als volledig gevaccineerd wanneer de datum van de tweede vaccinatie minimaal 14 dagen geleden is.
  • Herstelverklaring: Een positieve PCR-test die minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Om aan te tonen dat een reiziger volledig gevaccineerd is, negatief getest is of hersteld is van corona, kan gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app. Ook het gele boekje kan worden gebruikt om aan te tonen dat de reiziger gevaccineerd is.

Er bestaan verschillende uitzonderingen op bovenstaande regels.

 • Grenspendelaars
  • Voor grenspendelaars bestaat er geen registratieplicht en geen quarantaineplicht.
  • Wel dienen zij zich twee keer per week te laten testen. Deze test kan ook na aankomst in Duitsland, bijvoorbeeld op de werkplek, worden afgenomen. De regel dat de test bij binnenkomst in Duitsland maximaal 48 uur oud mag zijn, geldt in dit geval niet. Er hoeft enkel te worden bewezen dat de grenspendelaar twee keer per week wordt getest.
  • Ook moet de persoon bewijzen dat hij daadwerkelijk grenspendelaar is. Daartoe dient hij een bewijs in het Duits of Engels bij zich te dragen waaruit dit blijkt (bijv. werkgeversverklaring, verklaring van school, etc.).
  • Wie volledig gevaccineerd of hersteld is, hoeft zich niet te laten testen. De bewijzen hiervoor moeten voldoen aan de eerdergenoemde eisen.
 • Reizen die korter dan 24 uur duren (‘klein grensverkeer’), reizen van maximaal 72 uur om familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner te bezoeken, of reizen van maximaal 72 uur in het kader van een gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht
  • Voor deze groep bestaat er geen meldplicht en geen quarantaineplicht.
  • Wel moeten deze reizigers al bij het passeren van de Duitse grens beschikken over een negatief testbewijs, een vaccinatiebewijs of een herstelverklaring. De bewijzen hiervoor moeten voldoen aan de eerdergenoemde eisen.

Verdere uitzonderingen op de registratie- en quarantaineplicht en gedeeltelijk ook op de testplicht bestaan onder andere voor personen op doorreis en personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren. Meer informatie daarover is te vinden in §6 van de CoronaEinreiseVerordnung.

X