Nederlandse diploma-erkenning in Benelux, binnenkort ook in NRW?

Nederlandse diploma-erkenning in Benelux, binnenkort ook in NRW?

Een Nederlands diploma voor het hoger onderwijs is binnenkort ook geldig in België en Luxemburg. De drie landen hopen dat ook Duitsland, in eerste instantie de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), overstag gaat wat betreft de erkenning van wederzijdse diploma’s.

De Nederlandse minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, heeft samen met haar collega’s uit België en Luxemburg een besluit goedgekeurd waarin de drie Benelux-landen elkaars universiteitsbul of hbo-diploma erkennen zonder verdere procedures. Nu kost het nog veel tijd en geld om een diploma in een ander Benelux-land erkend te krijgen, wat werken of studeren over de grens bemoeilijkt. De afspraak tussen de Benelux-landen moet wel nog worden omgezet in nationale wetten.

Volgens Bussemaker is het de bedoeling dat de automatische erkenning in de toekomst in alle EU-landen gaat gelden. De drie landen willen eerst verder praten met buurlanden, zoals Duitsland. Een diploma-erkenning voor heel Duitsland lijkt Bussemaker nu nog een stap te ver, maar ze denkt in eerste instantie aan een akkoord met de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Lees meer bij NU.nl

X