Nederlandse en Duitse gemeenten werken samen in ‘Volunteers 2.0’

Nederlandse en Duitse gemeenten werken samen in ‘Volunteers 2.0’

Door demografische veranderingen en de globalisering neemt de (kosten)druk voor organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een goede lokale leefbaarheid toe. Het gevolg is dat de levendige centra in kleine dorpen en in grote steden onder druk staan – met ernstige gevolgen voor de lokale bevolking. Het INTERREG-project ‘Volunteers 2.0’ wil hier verandering in brengen en is onlangs van start gegaan.

In het Nederlands-Duitse project werken tien gemeenten aan beide zijden van de grens, elk met een wijk of dorp, aan een oplossing op maat om de kwaliteit van het leven ter plaatse te verbeteren. Doel is om de communicatie en de flexibiliteit in de procedures voor burgerparticipatie te verbeteren. Ook willen de deelnemende steden en gemeenten van elkaar leren en nieuwe Nederlands-Duitse netwerken creëren. “Nu is het belangrijk om de mogelijkheden en het potentieel van vrijwilligers en burgerinitiatieven te versterken en uit te breiden door een gezamenlijke dialoog aan te gaan met de lokale overheden en betrokken burgers”, aldus de projectleider, prof. dr. Klaus Hegemann van de Hochschule Rhein-Waal.

De ervaring met de begeleiding van burgerinitiatieven heeft geleerd dat er veel mogelijkheden voor een succesvolle uitvoering ontstaan als over de aanpak wordt onderhandeld en deze vanaf het begin samen met alle betrokkenen duidelijk wordt gecommuniceerd. “Mensen willen zich vrijwillig inzetten en bij elke succesvolle implementatie wordt de solidariteit zichtbaar”, aldus Hegemann.

Behoeften bepalen

Vanwege de huidige beperkingen in het openbare leven zullen de twee betrokken onderwijsinstellingen, de Nederlandse Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Duitse Hochschule Rhein-Waal Kleve en Kamp Lintfort, eerst in overleg treden met de partnergemeenten om de huidige behoeften te bepalen. Op basis hiervan zal begin september een grote startconferentie worden gehouden om het startschot te geven voor de gezamenlijke samenwerking. De inhoudelijke verdieping in specifieke vragen en de ontwikkeling van waardevolle grensoverschrijdende netwerken zal worden uitgebreid aan internationale stamtafels. 

Betrokken gemeentes en steden

Aan Nederlandse kant zijn de gemeentes Horst aan de Maas, Overbetuwe, Apeldoorn en Nijmegen betrokken bij het project. In Duitsland doen de steden Moers met de wijk Meerbeck, Duisburg, Geldern met de dorpen Kapellen en Walbeck en Kalkar met het dorp Grieth mee, evenals de gemeentes Weeze met het dorp Wemb en Uedem met het dorp Keppeln en/of Uedemerbruch. 

Ondersteuning door Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal zal de Nederlands-Duitse regionale ontwikkeling nog twee jaar lang ondersteunen met middelen van de EU, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Provincie Gelderland. Voortbouwend op de ervaringen die zijn opgedaan in de eerdere projecten ‘Smart Villages’ (2012 – 2016) van de FH-structuurwedstrijd en het samenwerkingsproject ‘Krachtige Kernen / Starke Dörfer’ (KRAKE, 2016-2019), die met succes talrijke dorpen hebben ondersteund bij het verbeteren van hun zelfbestuur, wil het project ‘Volunteers 2.0’ (2020-2022) nu in een volgende stap de randvoorwaarden aanpassen.

INTERREG

Het project ‘Volunteers 2.0’ wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincie Gelderland.

X