Nieuwe coronamaatregelen in Duitsland: aantal ziekenhuisopnames wordt leidend

Nieuwe coronamaatregelen in Duitsland: aantal ziekenhuisopnames wordt leidend

De Duitse regering en de zestien Duitse deelstaten zijn het gisteren eens geworden over uniforme, landelijke maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Vanaf nu zullen de beperkingen worden gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in de deelstaten. Daarnaast moeten alle gevaccineerden zo snel mogelijk een boosterprik krijgen en komt er een 3G-plicht op de werkplek en in het ov.

Op 18 november namen de beoogde nieuwe coalitiepartijen SPD, die Grünen en de FDP in de Bondsdag bovendien een nieuwe wet op de infectiebescherming aan. Hiermee krijgen de coronamaatregelen een nieuwe juridische basis. Op 19 november heeft ook de Bondsraad hiermee ingestemd.

De besluiten moeten nog in deelstaatrecht en deels in federaal recht worden gegoten.

Hospitalisatiegraad als basis

Volgens bondskanselier Angela Merkel is de situatie dramatisch en moet er snel en consequent actie worden ondernomen. Aan de exponentiële groei van het aantal besmettingen dient snel een einde te komen. De Bondsregering en de regeringen van de deelstaten hebben daarom besloten dat nieuwe toegangsbeperkingen afhankelijk zijn van het percentage ziekenhuisopnames in de betreffende deelstaat. Dit percentage, de hospitalisatiegraad, geeft aan hoeveel coronapatiënten per 100.000 inwoners er in de afgelopen zeven dagen in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Vanaf een hospitalisatiegraad van 3 hebben alleen gevaccineerde of genezen personen (2G) toegang tot recreatieve, culturele en sportevenementen, horeca, contactberoepen en overnachtingen. Bij een hospitalisatiegraad die hoger is dan 6 moeten gevaccineerde en genezen personen bovendien ook een negatieve test (2G plus) laten zien. Deze regel geldt in het bijzonder op plekken met een bijzonder hoog besmettingsrisico, zoals disco’s, clubs of bars. Wanneer de hospitalisatiegraad hoger is dan 9, zullen de deelstaten – onder voorbehoud van goedkeuring door de deelstaatparlementen – verdere maatregelen nemen. Ze kunnen daarmee ook besluiten tot het opleggen van contactbeperkingen.

Landelijk was de hospitalisatiegraad op 19 november 5,30; in de deelstaat Noordrijn-Westfalen 4,03. Wanneer de hospitalisatiegraad vijf dagen lager ligt dan de drempelwaarde, kan de 2G-verordening weer worden ingetrokken. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar en personen die niet kunnen worden gevaccineerd, zijn vrijgesteld van de 2G-regel.

Boosterprik voor alle 18-plussers

In Duitsland zijn volgens de Duitse regering nog steeds te weinig mensen gevaccineerd. 67,9 procent van de bevolking heeft twee prikken gehad. Volgens Merkel brengt dat een effectieve pandemiebestrijding in gevaar: “We zouden in betere omstandigheden verkeren als de vaccinatiekloof niet zo groot zou zijn.”

Verwacht wordt dat eind november vaccins voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar goedgekeurd worden. Zij moeten vervolgens vanaf de tweede helft van december de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren.

Op 19 november werd bovendien bekend dat de STIKO, de Duitse vaccinatiecommissie, een derde prik voor alle personen van 18 jaar en ouder adviseert.

3G op het werk en in het ov

Op de werkplek gaat een 3G-regeling gelden. Hierbij mag een PCR-test maximaal 48 uur oud zijn; een sneltest 24 uur. Werkgevers dienen hun medewerkers bovendien minstens twee keer per week een gratis test aan te bieden. Daar waar het mogelijk is om vanuit huis te werken, geldt een thuiswerkplicht.

Ook in het ov zal de 3G-regel worden ingevoerd. Voor niet-gevaccineerde reizigers geldt dat de negatieve sneltest niet ouder mag zijn dan 24 uur.

Testen bij bezoek aan verpleeghuizen

Om de pandemie te bestrijden wordt naast kosteloze burgertests ingezet op strikte testverplichtingen in verpleeghuizen. Medewerkers en bezoekers moeten dagelijks een negatieve test kunnen laten zien die maximaal 24 uur oud is. Ook gevaccineerde medewerkers moeten zich regelmatig laten testen. Dat mag ook een zelftest zijn.

9 december nieuw overleg

Op 9 december volgt er opnieuw overleg tussen de Bondsregering en de deelstaten.

De volledige tekst van het Bund-Länder-Beschluss kan hier worden ingezien.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X