Nederland weer hoogrisicogebied voor Duitsland

Nederland weer hoogrisicogebied voor Duitsland

Het aantal coronabesmettingen stijgt gestaag in Nederland. Naar aanleiding daarvan heeft het Duitse Robert Koch Institut (RKI), de tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederland vandaag weer als hoogrisicogebied ingeschaald. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen.

Duitsland voerde op 1 augustus 2021 al een algemene bewijsplicht in: alle reizigers vanaf 12 jaar moeten bij het oversteken van de Duitse grens een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien. Daarbij is het niet relevant uit welk land de reiziger afkomstig is, of dit land wel of niet een hoogrisicogebied of virusvariantengebied is en met welk vervoersmiddel ze reizen. Deze regel blijft bestaan voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Een testbewijs mag maximaal 48 uur (antigeentest/sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn. Als herstelverklaring geldt een positieve PCR-test die minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Vanaf zondag 21 november gelden tevens de volgende regels voor reizigers vanuit Nederland naar Duitsland:

  • Meldplicht:Iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist, moet zich registreren op einreiseanmeldung.de. Hier dient ook een test-, vaccinatie- of herstelbewijs te worden geüpload. De registratie moet al vóór aankomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.
  • Quarantaineplicht na aankomst in Duitsland: Reizigers van 12 jaar en ouder moeten bij aankomst in Duitsland tien dagen in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na aankomst door een negatieve test (PCR-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Personen die volledig gevaccineerd zijn of van corona hersteld zijn, kunnen hun quarantaine beëindigen door hun vaccinatie- of herstelbewijs via einreiseanmeldung.de te uploaden. Wanneer ze hun vaccinatie- of herstelbewijs al voor aankomst in Duitsland hebben geüpload, hoeven ze niet in quarantaine te gaan.

Om aan te tonen dat een reiziger volledig gevaccineerd is, negatief getest is of hersteld is van corona, kan gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app. Ook het gele boekje kan worden gebruikt om aan te tonen dat de reiziger gevaccineerd is.

Uitzonderingen

Er bestaan verschillende uitzonderingen op bovenstaande regels.

De meld- en quarantaineplicht gelden niet voor personen die slechts op doorreis in Nederland waren en daar geen tussenstop hebben gemaakt. Ook personen die korter dan 24 uur in Nederland zijn geweest of voor minder dan 24 uur naar Duitsland reizen (‘kleine grensverkeer’), hoeven zich niet aan te melden en niet in quarantaine te gaan. Hetzelfde geldt voor grenspendelaars en reizen van maximaal 72 uur om familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner te bezoeken, of reizen van maximaal 72 uur in het kader van een gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht.

Op de bewijsplicht bestaan slechts weinig uitzonderingen. Voor grenspendelaars en personen die zich maximaal 24 uur in Duitsland of Nederland hebben opgehouden (‘kleine grensverkeer’), geldt dat zij, indien ze niet volledig gevaccineerd of genezen zijn, twee keer per week een negatief testbewijs moeten kunnen laten zien. Deze reizigers moeten kunnen aantonen dat ze tot de uitzonderingen behoren. Zodra Nederland geen hoogrisicogebied meer is, vervalt deze plicht voor deze groep.

Meer informatie 

Alle regels en uitzonderingen worden beschreven in de Coronavirus-Einreiseverordnung, die hier in te zien is. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden. Een schematisch overzicht van de regels in risicogebieden en niet-risicogebieden is hier te bekijken.

X