Nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd

Nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd

De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft dit voorjaar twee nieuwe projecten goedgekeurd. Met deze projecten wordt in totaal zo’n € 800.000 in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd. Door de coronamaatregelen in Nederland en Duitsland kon de stuurgroep niet fysiek bijeenkomen. Daarom is er in een schriftelijke afstemmingsronde over de projecten besloten. De twee projecten die zijn goedgekeurd tonen juist in deze situatie hun meerwaarde aan.

Zorg: korter, sneller, beter

In het project ‚Zorg: korter, sneller, beter‘ werken de Euregio Rijn-Waal en de leden van het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg samen om de zorg in de grensregio te verbeteren. Bij het Euregionaal Forum zijn ruim 50 ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenorganisaties in de Euregio Rijn-Waal aangesloten.

De actuele coronacrisis toont heel duidelijk de waarde en de noodzaak van het gezondheidsnetwerk voor deze grensregio aan. Zo heeft het Radboudumc in Nijmegen contact gelegd met de ziekenhuizen in Kleve, Emmerich en Moers met de vraag of deze ziekenhuizen in geval van nood ic-patiënten, die niet met het coronavirus besmet zijn, over willen nemen. De firma Medipee uit Moers heeft daarnaast alle leden van het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg gratis zelfgeproduceerde medische gelaatsbedekkende vizieren aangeboden.

Deze ervaringen nemen de projectpartners mee in de verdere uitvoering van het project ‚Zorg: korter, sneller, beter‘. De gezondheidszorg in de grensregio biedt nog volop verbetermogelijkheden. Wacht- en behandeltijden moeten korter, behandelingen sneller en beter en de aanpak kostenefficiënter. Met name de deelthema’s innovatie en technologie, preventie, patiëntenmobiliteit, opleiding (tekort aan beroepskrachten), arbeidsmarkt en zorgaanbod bieden een toegevoegde waarde voor verdere ontwikkeling op euregionaal niveau. Door Duitse en Nederlandse zorginstellingen en mkb-bedrijven op het gebied van technologie en innovatie samen te brengen kan de gezondheidszorg efficiënter werken en betaalbaar blijven.

De zorginstellingen komen met een vraag of probleem en daar wordt een passend bedrijf uit het mkb bij gezocht. Ook omgekeerd kunnen bedrijven met hun innovatie bij het zorgproject terecht. Er wordt dan gekeken of er een praktische toepassing voor gevonden kan worden. Ook worden zorginstellingen die voor dezelfde uitdagingen staan met elkaar in contact gebracht, zodat zij samen aan een oplossing kunnen werken. Het project wil de komende twee jaar vijftig van zulke matches tot stand brengen.

Volunteers 2.0

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de levensvreugde van veel mensen – niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf en hun omgeving. Dat laten ook de vele initiatieven zien die tijdens de coronacrisis ontplooid worden. Als vrijwilligers hun krachten bundelen met de lokale overheden en elkaar leren kennen en met elkaar netwerken, dragen ze bij aan de toekomstbestendigheid van hun eigen regio.

Daarom hebben de Hochschule Rhein-Waal, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn, Overbetuwe, Horst aan de Maas, Stadt Duisburg, Stadt Moers, Stadt Kalkar, Gemeinde Weeze, Gemeinde Uedem en de Stadt Geldern de handen ineen geslagen. Met het project ‚Volunteers 2.0‘ willen zij het vrijwilligerswerk versterken voor de langere termijn. Hierbij wordt ingespeeld op demografische veranderingen en verstedelijking.

De tien gemeenten doen elk met één wijk mee om met behulp van maatwerk de samenhang en onderlinge betrokkenheid in die wijk te verbeteren. Tegelijk wordt ook gewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling: de samenwerking tussen (bestaande) burgerinitiatieven en gemeenten versterken. Daarvoor komen alle betrokken partners en wijken bijeen voor in totaal acht Duits-Nederlandse conferenties en ‘stamgastentafels’. Daar kunnen zij kennis en ervaringen over specifieke thema’s uitwisselen en van elkaar leren.

De uitwisseling van ervaringen tussen Nederlandse en Duitse gemeenten en wijken dragen bij aan een duurzame vermindering van het barrière-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken een overdracht van de projectresultaten naar andere geïnteresseerde steden, dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten mogelijk.

Beide projecten worden gecofinancierd door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.

X