Scholenwedstrijd over toekomst van Europa gaat in januari van start

Scholenwedstrijd over toekomst van Europa gaat in januari van start
De Euregio Rijn-Waal roept Nederlandse en Duitse scholieren opnieuw op om hun creativiteit de vrije loop te laten - dit keer over het thema Europa.

De Euregio Rijn-Waal roept jongeren uit Nederland en Duitsland in het kader van de Euregionale Scholenwedstrijd op om hun creativiteit de vrije loop te laten. Met behulp van video’s, foto’s of korte verhalen, tekeningen, street art of zelf gecomponeerde songs gaan zij onderzoeken wat Europa voor hen betekent en welke toekomst ze voor Europa voor zich zien. Aan Nederlandse kant kunnen middelbare scholen uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg meedoen. Ook een gemeenschappelijke deelname met een Duitse partnerschool is mogelijk. Aanmelden voor de Euregionale Scholenwedstrijd is mogelijk tot en met 30 december 2021. Vervolgens hebben de scholieren tot en met 15 maart 2022 tijd om hun inzending in te leveren. Tijdens een prijsuitreiking in het voorjaar van 2022 worden de beste inzendingen beloond met mooie prijzen.

“In 2022 is het precies 30 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht gesloten werd en de Europese Unie in haar huidige vorm ontstond. Een goede aanleiding om de toekomst van Europa centraal te stellen in de Euregionale Scholenwedstrijd”, legt projectcoördinator Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal uit. Om kennis te maken met het thema, kunnen de deelnemende klassen eind januari deelnemen aan een tweetalige online workshop. Deze is ontwikkeld door de Europe Direct Information Centers in Nijmegen en Duisburg. “De workshops moeten inspireren, kennis over Europa bieden en de deelnemers de mogelijkheid geven om samen toekomstscenario’s voor Europa te ontwikkelen. Deze kunnen ze vervolgens in hun inzendingen verwerken”, aldus De Ruiter.

Grenzeloos creatief

De scholen mogen deelnemen vanuit het vak Duits resp. Nederlands – maar ook vanuit de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Muziek of Culturele en Kunstzinnige Vorming is deelname toegestaan. Ook wat betreft de vorm van de inzending zijn de scholieren flexibel. Belangrijk is vooral dat de jongeren zich tijdens het maken van de inzending actief bezighouden met Europa, dat ze hun kennis van de buurtaal gebruiken en uitbreiden en dat ze hun ervaringen op een creatieve manier tot uiting brengen. De Euregio Rijn-Waal organiseert de Scholenwedstrijd samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen – en dat al voor de vierde keer.

Meer informatie over de deelnamevoorwaarden, workshops en beoordelingscriteria is te vinden op www.euregio.org/scholenwedstrijd.

X