Staatssecretarissen Defensie zien Nederlands-Duitse samenwerking vanuit pantservoertuig

Staatssecretarissen Defensie zien Nederlands-Duitse samenwerking vanuit pantservoertuig

Nederland en Duitsland zijn bezig hun krijgsmachten digitaal verregaand te integreren. Om militairen in het veld beter te laten samenwerken, richtten de twee krijgsmachten eerder de organisatie TEN (Tactical Edge Networking) op. Op woensdag 4 december ervoeren de twee staatssecretarissen van het Nederlandse en Duitse Ministerie van Defensie vanuit een CV90-pantserinfanterievoertuig op oefenterrein De Vlasakkers zelf hoe ver de digitale samenwerking al is gevorderd.

Nederlands staatssecretaris Barbara Visser: “Het is inmiddels een goede traditie geworden om elk half jaar mijn Duitse collega Benedikt Zimmer te ontmoeten. We bespreken onder meer mogelijkheden om gezamenlijk materieel te verwerven of onze industrie in te schakelen. Het scheelt in kosten, we staan sterker richting leveranciers en we delen zo onze kennis en ervaring. Daarnaast bekijken we de voortgang van de lopende samenwerkingsprojecten.”

Digitale krachtenbundeling

Eén van die projecten is de digitale krachtenbundeling die op dit moment plaatsvindt. TEN is van groot belang voor het verbeteren van informatiegestuurd optreden. Om opgewassen te zijn tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders en hybride dreigingen, is het hebben van de juiste informatie essentieel. Die informatie moet ook de eenheden in het veld kunnen bereiken en daar veilig gedeeld kunnen worden. TEN zorgt er dus voor dat militairen van twee verschillende krijgsmachten in het veld doeltreffend en veilig hun werk kunnen doen. Daarnaast biedt het op termijn de mogelijkheid om gezamenlijke NAVO-standaarden en oplossingen te ontwikkelen.

Demonstratie Boxer

Visser en Zimmer kregen een demonstratie van het gepantserde wielvoertuig Boxer, dat door beide landen samen ontwikkeld is. De Boxer is uitgerust met een systeem dat Nederlands-Duitse communicatie mogelijk maakt. Mocht de Boxer, maar ook het CV90 infanteriegevechtsvoertuig, modernisering nodig hebben, dan wordt hierbij rekening gehouden met de TEN-verbindingseisen.

Militair internet

Om de veiligheid te bevorderen wordt er binnen TEN een militair internet gebouwd. Dit verbetert de verbindingen met een mix aan middelen, zoals snelle applicaties, permanente mobiele bereikbaarheid en bescherming tegen cyber- en elektromagnetische bedreigingen.

X