Op 8 december 2016 hebben de leden afscheid genomen van Vereniging ToerNed, de oudste ondernemersvereniging van dagattractiebedrijven in Nederland. De drie voorzitters, Cees van Stiphout (Rederij Stiphout te Maastricht), Bert van der Stoep (Vadesto Outdoor Adventure en Rondvaarten te Hattem) en André Bruins (Accres Apeldoorn BV) hebben het bestaan van ToerNed feestelijk afgesloten met het aansnijden van de ToerNed logotaart. De belangen en doelstellingen van Vereniging ToerNed gaan nu over naar de nieuwe stichting Netwerk Vrijetijdssector.

De stichting Netwerk Vrijetijdssector gaat voorzien in laagdrempelige netwerkactiviteiten, zonder lidmaatschapsverplichtingen. De stichting is een open platform voor professionals in de vrijetijdssector. Met het organiseren van netwerkactiviteiten en studiebijeenkomsten gaat de stichting onderling contact en kennisdeling bevorderen voor alle professionals in de leisure sector. Het platform gaat zich richten op:

  • het spreiden van kennis, trends en innovatieve ideeën;
  • het samenwerken op het gebied van marketing, opleiding, personele en technische zaken;
  • het onderhouden van contact met de politiek.

De verwachting is dat een open platform in deze tijd een grotere kans van slagen heeft dan het verouderde verenigingsverband. Bijkomend voordeel is dat de doelstellingen en belangen van Vereniging ToerNed – marketing, innovatie en samenwerking – op deze manier indirect overeind blijven.

Naast Karel Schuttevaer zijn ook Han Groot Obbink (Wunderland Kalkar) en Siena Uijen (Rondvaartbedrijf Kool te Groningen) bij de oprichting en uitvoering van de stichting Netwerk Vrijetijdssector betrokken.