Studenten gaan raadsleden van Nijmegen en Duisburg ondersteunen

Studenten gaan raadsleden van Nijmegen en Duisburg ondersteunen

Op 11 september 2015 starten de gemeenteraden van de steden Duisburg en Nijmegen in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universität Duisburg-Essen officieel het project ‘Internationaal Junior Raadslid Adviseur’. Dit meerjarige project wordt ondersteund door de Euregio Rijn-Waal en heeft als doel de inhoudelijke samenwerking tussen beide raden en steden te intensiveren.

Bij dit project ondersteunen tien universitaire studenten gemeenteraadsleden in Nijmegen en in Duisburg. Deze studenten lopen in de periode van oktober tot en met maart mee op een bepaald inhoudelijk raadsdossier, ze doen inhoudelijk onderzoek en adviseren uiteindelijk of en hoe samenwerking met de partnerstad geïntensiveerd kan worden. De thema’s (bijv. milieu, economie of cultuur) worden door het projectteam globaal vastgesteld, maar de precieze invulling wordt door de studenten en de raadsleden bepaald.

Grensoverschrijdende vragen
De studenten gaan aan de slag met concrete projecten. Want waar staan Nijmegen en Duisburg in 2020 als het om Europese integratie gaat? Hoe staat het dan met de afwatering van de Rijn, met zonne-energie en windmolenparken, met de treinverbinding Nijmegen-Kleef-Duisburg? Er zijn tal van onderwerpen waarmee de studenten en raadsleden concreet aan de slag gaan.
De geselecteerde studenten zullen zich zes maanden lang vier uur per week inzetten om oplossingen voor dit soort grensoverschrijdende vragen te vinden. De studenten worden begeleid en getraind door wetenschappers van de universiteiten, medewerkers van de gemeenten en andere deskundigen in de Euregio Rijn-Waal. Daarnaast hebben de studenten intensief contact met elkaar over de thema’s, ontwikkelingen en werkwijzen. Ze leren zo van elkaar, maar natuurlijk ook van de samenwerking met het raadslid. De studenten kunnen vanuit hun perspectief nieuwe invalshoeken belichten en gemeenschappelijke wegen ontdekken.

Adviesrapport
Aan het einde van hun periode als adviseur schrijven ze een adviesrapport en gaan hierover in gesprek met de raadsleden en andere belangstellenden. Als beloning voor hun inzet ontvangen de studenten een bijzonder certificaat als ‘assistent-volksvertegenwoordiger externe betrekkingen’, ondertekend door de burgemeesters Link van Duisburg en Bruls van Nijmegen, alsook door de eindverantwoordelijke professoren Eickmans (Universität Duisburg-Essen) en Sars (Radboud Universiteit).

Er is ook een Duitstalige beschrijving van het project beschikbaar.

X