Het INTERREG-project FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlands-Duitse grensregio voor op de toekomst. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Thema´s zijn ‘Ontwikkeling en inzet van nieuwe verwerkingsprocessen’, ‘Duurzaamheid in de productie van levensmiddelen’ en ‘Verbetering van arbeidsvoorwaarden’.

Er zijn initiatieven gepland om gekwalificeerde medewerkers te werven én te behouden om zo de economische stabiliteit van de foodindustrie in de regio te waarborgen. Zo worden binnen FOOD2020 activiteiten geïnitieerd om het dreigende tekort aan vakmensen tegen te gaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het trainen van medewerkers, maar ook de werving van nieuwe werknemers voor de foodsector in de grensregio is van groot belang. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de grensregio.

25 grensoverschrijdende haalbaarheidsstudies en 10 innovatieprojecten ontvangen subsidie, indien bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van innovatieve producten op basis van insecten, verbetering van de industriële hygiëne bij de productie door het gebruik van nieuwe toplagen en innovatieve reinigingsprocessen, en de ontwikkeling van een modulair systeem voor de opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen in de foodsector. Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Het wordt gecoördineerd door het “Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik“(DIL) in Quakenbrück en samen met acht partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd.

Projectpartners zijn aan de Duitse kant NieKE – Landesinitiative Ernährungswirtschaft, FPI – Food Processing Initiative e.V. en GIQS. In Nederland zijn de ontwikkelingsmaatschappijen NV NOM, Oost NV, Industriebank LIOF, BOM en Food Valley NL bij het project betrokken. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio.

X