Toekomstperspectief voor het grensland

Toekomstperspectief voor het grensland
Vincent Pijnenburg presenteert zijn ontwerpstudie in het Stadskantoor van Venlo. Foto: euregio rijn-maas-noord.

Op 8 december jl. presenteerde Vincent Pijnenburg, docent en onderzoeker van Fontys Venlo, in het Stadskantoor van de gemeente Venlo zijn letterlijk en figuurlijk grensverleggende “Ontwerpstudie Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg.” De ontwerpstudie vormt de opmaat voor Pijnenburgs proefschrift, dat zich toespitst op de samenwerkingsmogelijkheden tussen twee buurregio’s in Duitsland en Nederland. De grens wordt hierbij niet gezien als afscheiding, maar juist als verbindende schakel tussen de twee buurlanden. 

De euregio rijn-maas-noord, tezamen met haar leden, bood Pijnenburg de gelegenheid deze ontwerpopgave uit te werken voor de regio Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg. Zijn gepresenteerde visie is co-creatief tot stand gekomen via enkele ontwerpateliers en met de enthousiaste medewerking van ruim 100 deelnemers aan beide kanten van de grens uit nationale, regionale en lokale overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het is bovendien de eerste grensoverschrijdende visie die op wetenschappelijke wijze is ontwikkeld. Burgemeester Reiners van de stad Mönchengladbach, en tevens voorzitter van de euregio rijn-maas-noord, Gedeputeerde Teunissen van de Provincie Limburg, en Afdelingshoofd Regionale Ontwikkeling Olbrich van de Bezirksregierung Düsseldorf kregen de eerste exemplaren door Pijnenburg overhandigd.

Pijnenburg hoopt dat zijn wetenschappelijke studie tot denken aanzet en toekomstmogelijkheden voor de langere termijn, alsmede concrete en direct op te pakken ideeën oplevert. Door middel van uitgewerkte toekomstscenario’s, ondersteund door kaartbeelden, wordt een prikkelend toekomstbeeld van de regio Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg geschetst als Polycentrische E-Regio, Groen Land tussen Maas en Rijn en Agrologistieke Agglomeratie.

Pijnenburg: “Deze studie biedt een frisse en innovatieve kijk op de ontwerpmogelijkheden voor het grensgebied. Een regionaal ruimtelijk toekomstperspectief dat prikkelt, uitnodigt en nieuwsgierig maakt. Net als de grens, geldt dat de oplevering van dit perspectief niet als eindpunt wordt gezien, maar als een nieuw vertrekpunt van waaruit de grensoverschrijdende samenwerking sterker kan worden.”

De ontwerpstudie van Vincent Pijnenburg kan hier worden gedownload.

X