“Informeer werkgevers goed over de opleidingssystemen in het buurland”

“Informeer werkgevers goed over de opleidingssystemen in het buurland”

Nederlandse en Duitse werkgevers moeten goed worden geïnformeerd over het opleidingssysteem van het buurland, belemmeringen voor grensarbeid moeten worden weggenomen en MBO-instellingen moeten hun studenten voorbereiden op een baan over de grens. Dit zijn enkele aanbevelingen uit de verkennende studie “Erkenning en acceptatie van diploma’s in het beroepsonderwijs – een speurtocht naar bestaande en vermeende problemen in de Nederlands-Duitse grensregio“ van Lambert Teerling. Hij kreeg de onderzoeksopdracht van het Ondernemersverband AIW (Aktive Unternehmen im Westmünsterland) in het kader van een deelactiviteit binnen het INTERREG V A-project UNLOCK.

Lambert Teerling is al jaren adviseur voor beroepsopleidingen in de grensregio. Hij heeft onderzocht wat nu precies de problemen zijn met de erkenning van diploma’s in het beroepsonderwijs. Waar bestaan die uit en welke mogelijkheden zijn er die problemen op te lossen? Hoe kan de grensoverschrijdende economie profiteren van het potentieel aan vakkrachten aan beide kanten van de grens? De verkenning richt zich vrijwel uitsluitend op het MBO in beide landen en is gebaseerd op deskresearch en interviews met ruim 30 deskundigen op dit gebied.

Diploma’s in Duitsland belangrijk

Teerling wijst er in het onderzoek op de erkenning van diploma’s door officiële instanties in Nederland transparant en centraal is geregeld. In Duitsland daarentegen is de erkenning in handen van een groot aantal verschillende instanties. Vooral in de sector zorg en welzijn verloopt de erkenning van diploma’s in Duitsland ondoorzichtig, moeizaam en kostbaar. Daar komt bij dat Duitse werkgevers bij het werven van nieuw personeel vaak kijken of kandidaten de juiste diploma’s hebben. Nederlandse werkgevers zijn volgens Teerling minder gericht op diploma’s en kijken vooral of de kandidaat de juiste competenties heeft. Uitzendorganisaties hebben daardoor meer moeite om werkzoekenden uit het buurland in Duitsland te plaatsen dan in Nederland.

Transparantie opleidingssysteem

Teerling benadrukt in zijn aanbevelingen dat transparantie van de opleidingsstructuren in de buurlanden een belangrijke voorwaarde is voor effectief personeelsbeleid. Voor werkgevers moet voldoende informatie beschikbaar zijn over het opleidingssysteem in het buurland. Ook kan de ontwikkeling van geautoriseerde beschrijvingen en opleidingslandschappen van Nederlandse en Duitse beroepsprofielen een bijdrage leveren aan transparantie van beide opleidingssystemen. Hierbij is het belangrijk dat mbo-instellingen in de grensregio jongeren toerusten om professioneel om te kunnen gaan met klanten, collega’s en opdrachtgevers uit het buurland. Kennis van de buurtaal is daarbij een eerste vereiste.

Belemmeringen wegnemen

Grensarbeid blijft voor inwoners van de grensregio van grote betekenis. Het blijft volgens Teerling daarom belangrijk om belemmeringen voor grensarbeid te identificeren en waar mogelijk weg te nemen. Het onderzoek Teerling is in zijn geheel als pdf-bestand te downloaden via de website van de EUREGIO. De publicatie wordt de komende maanden in verschillende vormen van overleg besproken met werkgevers, politiek en deskundigen op dit terrein.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X