Tweede Kamer stimuleert grensoverschrijdende sport en cultuur

Tweede Kamer stimuleert grensoverschrijdende sport en cultuur

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering grensoverschrijdende sport- en cultuurevenementen gaat stimuleren. Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De Tweede Kamer nam een motie aan die was ingediend door CDA-kamerlid Harry van der Molen en medeondertekend werd door Monica den Boer (D66), Stieneke van der Graaf (CU) en Jan Middendorp (VVD). Volgens de motie belemmeren cultuurverschillen en de taalbarrière een goede samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, vooral met Duitsland. Gezamenlijke evenementen voor de jeugd op het gebied van cultuur en sport moeten hier verandering in brengen.

Naast grensoverschrijdende evenementen stelde Jan Middendorp de Grens-App aan de orde. CU-kamerlid Stieneke van der Graaf drong aan op een ‘Regio-Toets’ om zo de effecten van beleidskeuzes op het gebied van zorg, mobiliteit, arbeidsmarkt enonderwijs vooraf in kaart te brengen.

Grenzen slechten

Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) benadrukte dat hij er alles aan doet om knelpunten bij grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen. Hij meldde dat de governance feitelijk gereed is en bekrachtigd zal worden bij de ontmoeting van de regeringen van Nederland en respectievelijk Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen in november. Daarin krijgen ook de vakministers een rol.

Over de Grens-App, het pleidooi van de VVD, zei Knops dat de GrensInfoPunten hebben aangegeven daaraan geen behoefte te hebben.

Regio-Toets

De ChristenUnie vervatte het pleidooi voor een Regio-Toets eveneens in een motie. Hierin wordt de regering opgeroepen om een ‘regiocheck’ uit te werken, waarbij effecten van nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving op relevante terreinen voor regio’s, die onderhevig zijn aan bevolkings- en huishoudensdaling, vooraf inzichtelijk worden gemaakt.  Met het oog op het versterken van economie en leefbaarheid in krimpregio’s wordt zo regionaal maatwerk mogelijk. De Kamer stemde in met beide moties; zie hier voor de stemmingsuitslagen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X