Uitwisselingsproject ‘Ken je Buren’ met Duitsland krijgt vervolg

Uitwisselingsproject ‘Ken je Buren’ met Duitsland krijgt vervolg
Een impressie van de terugkomdag van de tweede groep.

In 2018 hebben de MONT-steden, te weten Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente, besloten om medewerkers van de vijf deelnemende steden de mogelijkheid te geven om stage te lopen aan de andere kant van de grens. Doel hiervan was om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Dit project krijgt in 2019 een vervolg: eind 2018 wordt een aanvraag ingediend voor drie nieuwe groepen, waarvan één speciaal voor raadsleden uit de deelnemende steden.

Een impressie van de terugkomdag van de tweede groep.

De meerdaagse stage is voorafgegaan door een taaltraining en een tweedaagse training staatsinrichting en verschillen in werkcultuur. In de eerste helft van 2018 hebben de stages van de eerste groep plaatsgevonden. Hieraan hebben in totaal 21 medewerkers deelgenomen, waarvan vijf uit Enschede.

Tweede uitwisselingsgroep

In april dit jaar is ook een start gemaakt met een tweede uitwisselingsgroep, bestaande uit twintig medewerkers van de gemeenten Münster en Enschede. Deze uitwisselingsgroep is georganiseerd rondom de thema’s van de Letter of Intent tussen beide steden. Bij de samenstelling van de groep is erop gelet dat op elk thema van beide steden een collega aan de uitwisseling deelneemt, waardoor ‘Zwillingpartner’ konden worden gevormd.

INTERREG

Het project wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X