In het kader van het ‘Bundesverkehrswegeplan’, het Duitse nationale verkeersplan, heeft de Duitse minister Scheuer van Verkeer op 6 november verschillende spoorwegprojecten gepresenteerd die de komende jaren met voorrang moeten worden uitgevoerd. In totaal 44 van deze projecten werden de afgelopen maanden onder de loep genomen en onderzocht op hun rendabiliteit. Dit ook in het licht van de onlangs door minister Scheuer voorgestelde ‘Deutschlandtakt’, een optimale dienstregeling waarmee mensen vaker, sneller en beter hun bestemming kunnen bereiken. Eén van de projecten die een voorkeursbehandeling zal krijgen is de verdubbeling van het spoor tussen Venlo en Viersen.

Bovendien moet de spoorverbinding Venlo-Viersen worden aangesloten op het spoor naar Duisburg. Daarmee moet een rechtstreekse spoorverbinding met de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam mogelijk worden gemaakt.

Volgens Omroep Venlo moet in 2025 op de lijn Eindhoven-Düsseldorf een Intercity gaan rijden die de reistijd met 20 minuten verkort. Na de realisering van het dubbele spoor wordt de reistijd nog eens 10 minuten korter.

X