Vaccinatieplicht voor toeristen: hoe staan Nederlanders en Duitsers hier tegenover?

Vaccinatieplicht voor toeristen: hoe staan Nederlanders en Duitsers hier tegenover?

Zowel in Nederland als in Duitsland is de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in volle gang. In beide landen wordt echter ook volop gediscussieerd over de vraag of mensen die al gevaccineerd zijn privileges zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld wanneer ze op vakantie willen gaan. Uit een onderzoek van het Duitse Urlaubsguru onder 5.000 respondenten blijkt dat Nederlanders en Duitsers daar anders over denken.

43 procent van de Duitsers zou zich bijvoorbeeld laten inenten als ze daarmee op vakantie kunnen gaan naar een land met strenge vaccinatievoorschriften. In Nederland ligt dat percentage duidelijk hoger: daar zou 66 procent zich voor een vakantie in een dergelijk land willen laten vaccineren. Daartegenover staat dat 47 procent van de Nederlandse respondenten bereid is om te wachten met reizen totdat ze volledig ingeënt zijn, terwijl dat percentage in Duitsland slechts 23 procent bedraagt.

Vaccinatiegraad in vakantieland

De onderzoekers vroegen de respondenten ook in hoeverre de vaccinatiegraad in het land van bestemming van invloed is. 52 procent van de Nederlandse respondenten heeft voorkeur voor een land waar minimaal de helft van de inwoners is ingeënt. Duitsers zijn wat dat betreft iets minder voorzichtig: slechts 26 procent van de Duitse respondenten wil alleen op vakantie in landen waar meer dan 50 procent van de bevolking is gevaccineerd.

Toeristen in eigen land

En hoe staan de Nederlandse en Duitse respondenten tegenover toeristen in hun eigen land die niet tegen het coronavirus gevaccineerd zijn? Hier zijn Nederlanders weer voorzichtiger: 45 procent van hen is van mening dat niet-gevaccineerde buitenlanders welkom zijn in Nederland. In Duitsland is dit percentage hoger; daar verwelkomt 65 procent van de respondenten buitenlandse toeristen die niet ingeënt zijn.

Het volledige onderzoek van Urlaubsguru is hier terug te vinden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X