Vechtsymposium trekt 250 Nederlandse en Duitse bezoekers

Vechtsymposium trekt 250 Nederlandse en Duitse bezoekers

Onder het motto ‘De Vecht verandert’ kwamen 250 experts, bestuurders en belanghebbenden uit het Nederlands-Duitse Vechtdalgebied eind september in Hardenberg bijeen om samen over de toekomst van het riviersysteem Vecht en Dinkel te discussiëren. In de directe nabijheid van de Vecht, bij Theater De Voorveghter, werden de bezoekers een ochtend lang in de gelegenheid gesteld om naar presentaties en vraaggesprekken over de gevolgen van klimaatverandering voor de regio te luisteren. Ook konden de deelnemers in deelsessies zelf actief meedenken over de kansen en uitdagingen voor de toekomst. Dat de grensoverschrijdende samenwerking met oog op de toekomstige ontwikkelingen van groot belang blijft onderstreepte bestuurslid van het Waterschap DODelta Hans de Jong: “Om het Vechtdal waterveilig te houden, is grensoverschrijdende samenwerking absoluut noodzakelijk.“

Terugblik en vooruitkijken naar de toekomst

Een drietal deelsessies bood de deelnemers daarbij de mogelijkheid om zich over één van de grote vraagstukken uit het strategiepapier de Vechtvisie te buigen. Ook dachten de deelnemers na over toekomstige opgaven op het gebied van hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit en economie en identiteit in het Vechtdal. In de deelsessies werd daarbij ook teruggekeken op afgesloten en lopende projecten in de regio. Zo stond onder andere het project Vechtegeschichten-Vechtverhalen uit het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel op de agenda. Daar had projectleider Ralf Wellmer voor de aanwezigen een hele bijzondere mededeling: het door Nederlandse en Duitse hobbyauteurs uit het Vechtdal geschreven boek kwam vers van de pers en werd voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

Combinatie Vechtdaldag en Vechtsymposium

Voor het eerst werden twee van de bekendste evenementen rond het Vechtdal op deze dag met elkaar gecombineerd: in de ochtend vond het Vechtsymposium plaats en in de middag werd de jaarlijkse Vechtdaldag georganiseerd. De zon scheen en de bezoekers konden het Vechtdal tijdens excursies te voet, per boot, bus, kano of fiets verkennen. De route ging langs uiteenlopende bezienswaardigheden in Nederland en Duitsland, zoals de Grensmeander bij Laar, maar ook langs de Kunstwegen-route.

Organisatie

Het Vechtsymposium is onderdeel van maatregel 3 van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalens en de provincie Overijssel. Binnen het project wordt er door Nederlandse en Duitse partners gezamenlijk aan gewerkt om uiteenlopende onderwerpen zoals toerisme en recreatie, natuurbescherming en hoogwaterveiligheid met elkaar te verbinden. Zo worden van de rivieren Vecht en Dinkel levendige, tastbare, maar vooral ook veilige rivieren gemaakt. Het symposium werd georganiseerd door het Waterschap Vechtstromen in nauwe samenwerking met de Nederlands-Duitse Stuurgroep Vecht.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X