Veranderingen in Nederlands en Duits consumentenkooprecht: hier moet op gelet worden

Veranderingen in Nederlands en Duits consumentenkooprecht: hier moet op gelet worden

Het Nederlandse en Duitse consumentenkooprecht wordt als gevolg van twee Europese Richtlijnen per 1 januari 2022 ingrijpend gewijzigd. De Europese wetgever wil de consumenten hiermee beter beschermen, de bestaande verschillen tussen de consumentenwetgeving binnen de EU opheffen en de regels die gelden voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen uitbreiden en verduidelijken. In deze blogbijdrage geeft advocaat Wouter Timmermans, advocaat en hoofd van de German Desk bij Stellicher advocaten in Arnhem, een globaal overzicht van de nieuwe wetgeving en enkele praktische tips.

Wijzigingen consumentenrechten

  1. Sneller sprake van een conformiteitsgebrek en makkelijker om te ontbinden

Bij een koopovereenkomst geldt dat de goederen (roerende lichamelijke zaken en goederen met digitale elementen, zoals smartphones, computers, etc.) die de verkoper aflevert aan de overeenkomst moeten beantwoorden. Daarvan is sprake wanneer de verkoper aan de consument goederen levert die voldoen aan zowel de subjectieve als de objectieve conformiteits- en eventuele installatievereisten. Wat betekent dat precies?

Onder subjectieve conformiteit wordt verstaan dat de geleverde goederen moeten voldoen aan dat wat in de koopovereenkomst is afgesproken. Onder meer met betrekking tot de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken. Verkochte (digitale) goederen zullen door de verkoper zelfs na levering van updates moeten worden voorzien. Onder objectieve conformiteit wordt verstaan dat de geleverde goederen geschikt moeten zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt.

Elk gebrek dat het gevolg is van een verkeerde installatie van de goederen, wordt in de regel beschouwd als een con­formiteitsgebrek. Bijvoorbeeld wanneer dit veroorzaakt wordt door fouten in de meegeleverde installatie-instructies en de consument zodoende de installatie verkeerd uitvoert.

Voldoen de goederen niet aan bovenstaande conformiteitsvereisten, dan is er in beginsel sprake van een conformiteitsgebrek. Met als gevolg dat de consument het recht heeft de goederen te laten herstellen of vervangen, een evenredige prijsvermindering te krijgen of onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst zelfs onmiddellijk te ontbinden.

Een verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor conformiteitsgebreken aan goederen die binnen twee jaar na de levering aan het licht komen. Voor Nederlandse verkopers is dat iets geheel nieuws, want op dit moment kent het Nederlandse recht, anders dan het Duitse recht, geen vaste periode voor de aansprakelijkheid.

  1. Omkering bewijslast uitgebreid (de duur is gewijzigd van zes maanden naar één jaar)

Als een gebrek zich binnen één jaar (voorheen waren dat zes maanden) na de aankoop voordoet, geldt het vermoeden dat het gebrek ten tijde van de koop aanwezig was. Er vindt een omkering van de bewijslast plaats. Het is dan aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen. In de praktijk blijkt dat vaak moeilijk tot zelfs onmogelijk om te bewijzen. 

  1. Strengere eisen aan commerciële garanties 

Een commerciële garantie is bindend voor de garant onder de voorwaarden die in het commerciële garantiebewijs staan en die in de daarmee samenhangende reclame die beschikbaar was ten tijde van of vóór de sluiting van de koopovereenkomst.

Wanneer een producent de consument een commerciële garantie van duurzaamheid voor bepaalde goederen gedurende een bepaalde periode biedt, is hij rechtstreeks aansprakelijk jegens de consument tijdens de volledige duur van de commerciële garantie van duurzaamheid.

Het commerciële garantiebewijs wordt aan de consument verstrekt op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen. Het commerciële garantiebewijs wordt in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld. Het garantiebewijs bevat de naam en het adres van de garant, de procedure die de consument moet volgen om de uitvoering van de commerciële garantie te verkrijgen, de aanduiding van de onder de commerciële garantie vallende goederen en de commerciële garantievoorwaarden. 

Praktische tips voor verkopers

  1. Het is belangrijk dat u zich tijdig op de aankomende veranderingen voorbereidt. Laat daarom uw (standaard) koopovereenkomsten en algemene voorwaarden toetsen en indien nodig aanpassen. Zorg dat uw salesteam en klantenservice op de aankomende wijzigingen zijn voorbereid.
  2. In Duitsland kan de wetswijziging soms zelfs rechtstreeks gevolgen hebben voor koopovereenkomsten in B2B-verhoudingen. Laat u zich hier zorgvuldig over adviseren. Pas uw koopovereenkomsten en algemene voorwaarden tijdig aan.
  3. Verkoopt u goederen met digitale elementen, zoals smartphones en computers, pas dan uw bedrijfsvoering aan en zorg dat u structureel voldoet aan de nieuwe informatieverplichtingen.

 

Over de auteur

Bent u van plan om in Duitsland te gaan ondernemen en wilt u hierover vooraf juridisch advies inwinnen? Neemt u dan contact op met Wouter Timmermans. Hij is zelf jarenlang zelfstandig ondernemer in Duitsland geweest en begeleidt al sinds 2005 Nederlandse ondernemers op de Duitse markt. Bovendien beschikt hij over een groot netwerk van Duitse notarissen, advocaten en belastingadviseurs.

 

 

 

 

X