Vergadering EUREGIO-Raad in Steinfurt: Vrede van Westfalen en nieuwe vicevoorzitter

Vergadering EUREGIO-Raad in Steinfurt: Vrede van Westfalen en nieuwe vicevoorzitter
Vergadering EUREGIO-Raad in Steinfurt. Foto (c) Carina Exeler, Kreis Steinfurt

Op 25 november heeft de EUREGIO-Raad vergaderd in het Kreishaus in Steinfurt. Het Nederlands-Duitse ‘parlement’ overlegt drie keer per jaar over grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO. Tijdens de raadsvergadering kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals EUREGIO Youth, people-to-people-projecten, de verkiezing van de nieuwe vicevoorzitter en 375 jaar Vrede van Westfalen.

Vertegenwoordigers van EUREGIO Youth presenteerden tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad hun activiteiten op het gebied van grensoverschrijdend jongerenwerk in 2022. Samen met het XR Lab van Hogeschool Saxion uit Enschede heeft EUREGIO Youth het videospel Serious Game EUREGIO ontwikkeld, waarin leerlingen spelenderwijs over grensoverschrijdende samenwerking leren en samen oplossingen en strategieën bedenken voor fictieve, maar realistische scenario’s. Een ander project van de groep is het zogenaamde Groene Grens Huus. Het doel van EUREGIO Youth is het creëren van een ontmoetingsplaats zonder grenzen in een groene omgeving om het bewustzijn over de gevolgen van de klimaatverandering te vergroten en de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen.

People-to-people-projecten voor goed nabuurschap

Gert-Jan Hospers van de afdeling Geografie van de Radboud Universiteit Nijmegen en de stichting Stad en Regio in Enschede presenteerde de EUREGIO-Raad de resultaten van een onderzoek naar het belang van people-to-people projecten voor goed nabuurschap in de grensregio en de Euregio’s als bemiddelaars en uitvoeringspartners. De studie trekt de conclusie dat juist sociaal-culturele persoonlijke ontmoetingen in de grensregio mensen bij elkaar brengen. People-to-people-projecten bevorderen deze ‘grenzeloze’ ontmoetingen al decennia met succes.

„Ik ben erg blij dat deze ‘kleine’ projecten dankzij de financiering uit het INTERREG-programma ook de komende jaren doorgang kunnen vinden”, aldus Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO. Parallel aan de raadsvergadering is het nieuwe zogenaamde fonds voor kleine projecten goedgekeurd in de Interreg-begeleidingsgroep.

Verkiezing vicevoorzitter en raadsleden EUREGIO-commissies

De EUREGIO-Raad heeft Ton ten Vergert, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Enschede, unaniem tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie ‘Economie en Arbeidsmarkt’ benoemd. Ook werd de benoeming van de vertegenwoordigers uit de EUREGIO-Raad voor de drie EUREGIO-commissies (Economie en arbeidsmarkt, Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, MOZER- maatschappelijke ontwikkeling) bevestigd. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van afgelopen maart waren deze nieuwe benoemingen noodzakelijk.

375 jaar Vrede van Westfalen

Na de raadsvergadering vormden de leden van de EUREGIO-Raad symbolisch het begin van een menselijke keten voor de vrede. Het voorstel kwam van de aangesloten steden Osnabrück en Münster, die een menselijke keten willen vormen tussen Osnabrück en Münster ter gelegenheid van de viering van 375 jaar Vrede van Westfalen in 2023. Bijna 375 jaar geleden werd in deze regio een grensconflict vreedzaam beslecht. Met deze actie wijst de EUREGIO-Raad erop dat grensconflicten zoveel mogelijk zonder bloedvergieten moeten worden opgelost.

Tot slot heeft de EUREGIO-Raad zich beziggehouden met de thema’s stikstof en de toekomst van de vrijetijdseconomie in de EUREGIO.

X