Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse groentetelers heeft de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van een verkenningsonderzoek. Dit onderzoek moet het fundament vormen voor nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers in de Euregio Rijn-Waal. Verdienmodellen waarin internationale samenwerking, lokale productie en verkoop en de focus op ‘vergeten’, ‘nieuwe’ en biologische groenten centraal staat. Op 18 januari 2018 worden de resultaten van het verkenningsonderzoek tijdens een seminar bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve gepresenteerd.

Duits-Nederlandse samenwerking in de land- en tuinbouwsector: samen sterker!

De bevordering van de integratie van Europa en het slechten van nationale grenzen zijn centrale doelen van de Euregio Rijn-Waal; een samenwerkingsverband met ruim vijftig deelnemende gemeentes en instanties uit de Nederlands-Duitse grensregio rond de benedenlopen van Rijn, Maas en Waal. De Euregio Rijn-Waal heeft als doel om partners bij elkaar te brengen om gezamenlijke initiatieven te starten en zodoende gebruik te maken van internationale synergie-effecten. Een belangrijk, potentieel synergie-effect ligt in de land- en tuinbouwsector aan beide zijden van de grens. Op het gebied van agrarische handel zijn Duitsland en Nederland reeds in zeer sterke mate met elkaar verbonden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25% naar Duitsland. Anderzijds is Duitsland met €10,7 miljard het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert.

Uitdagingen van kleinschalige groentetelers in het Rijn-Waalgebied

Het Rijn-Waalgebied in Nederland en Duitsland wordt gekenmerkt door haar sterke positie in de groente- en fruitteelt. Echter, met name kleinschalige groentetelers uit deze regio worden in toenemende mate geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Ingegeven door schaalvergroting, toenemende concurrentie en prijs- en margedruk is door diverse kleinschalige telers uit het Rijn-Waalgebied de behoefte geuit om over te stappen naar nieuwe verdienmodellen. Verdienmodellen waarin wordt gekozen voor ketenverkorting, internationale samenwerking, kwaliteit in plaats van kwantiteit, lokale productie en verkoop (‘local-for-local’) en bovenal de focus op ‘vergeten’, ‘nieuwe’ en biologische groenten. Samen met een zestal projectpartners is de Euregio Rijn-Waal daarom in 2016 gestart met een haalbaarheidsonderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of er in de regio voldoende voedingsbodem is voor dergelijke nieuwe verdienmodellen. De Euregio Rijn-Waal ondersteunt dit project in het kader van het People to People-programma met middelen uit het EU-subsidieprogramma INTERREG V A.

Presentatie resultaten tijdens seminar op 18 januari 2018

In de periode 2016-2017 is onder leiding van Bluehub en leadpartners C. Neijenhuis, Bioland-Gärtnei Brands, Büsch Naturkost, Aleven Groente en People’s Farm gewerkt aan de totstandkoming van het verkenningsonderzoek. Op donderdag 18 januari 2018 (van 15:00 tot 18:00 uur) worden de resultaten van het verkenningsonderzoek tijdens een seminar bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve gepresenteerd. Het seminar is gratis en vrijblijvend te bezoeken voor geïnteresseerden binnen én buiten het Rijn-Waalgebied. Medio december is het volledige programma bekend.