Vier nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd

Vier nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd

Voor de vierde keer dit kalenderjaar zijn vertegenwoordigers van de euregio rijn-maas-noord bijeengekomen om nieuwe Duits-Nederlandse initiatieven te beoordelen. In totaal wordt er ongeveer € 75.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld aan vier projecten op het gebied van wandelen, muziek, maatschappelijke betrokkenheid en geschiedenis. Deze projecten dragen eraan bij dat de Europese Unie tastbaar wordt voor bewoners van de grensregio. 

Grenzenloos wandelen langs de Roer

Het doel van de samenwerking tussen Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Stichting VVV Midden-Limburg, de gemeente Roerdalen en de stad Wassenberg is om de wandelnetwerken in de gemeente Wassenberg en de gemeente Roerdalen met elkaar te verbinden. Naast het opwaarderen van de informatievoorziening langs de wandelpaden en het ontwikkelen van interessante themaroutes maakt ook het realiseren van een brug over de Roode Beek in de gemeente Roerdalen deel uit van dit project.

Muziek opent deuren

Binnen het project ‘Euregio in Tune’ geven de ECI Cultuurfabriek in Roermond en het cultuurcentrum ZAKK in Düsseldorf beginnende Duitse en Nederlandse musici de kans om zich te presenteren in het buurland. Met een binationale marketingcampagne worden talenten begeleid om het publiek aan de andere kant van de grens voor zich te winnen.

75 jaar vrijheid

Op initiatief van Stichting Peel-Maas-Niersgebied wordt met Stadtarchiv Krefeld, Geldern, Venlo en Museum Schloss Rheydt onderzocht hoe de steden Krefeld, Geldern, Venlo, Venray, Nijmegen, Kempen, Straelen, Kleve, Mönchengladbach en Wachtendonk zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. De resultaten worden aan het publiek gepresenteerd in een reizende tentoonstelling. De inwoners van deze steden krijgen zo een beter beeld van waarom elke stad is zoals hij is.

Speeddaten voor verenigingen 

De gemeente Peel en Maas en de gemeente Niederkrüchten nodigen verenigingen uit om deel te nemen aan een creatieve workshop met onder andere een speeddatesessie. Het doel is om een grensoverschrijdende samenwerking tussen verenigingen tot stand te brengen.

INTERREG VA-kaderproject ‘People-To-People’

Alle hierboven beschreven initiatieven bevorderen grensoverschrijdende samenwerking. Daarom kunnen de projecten worden gefinancierd vanuit het Europese INTERREG-project ‘People-to-People’ van de euregio rijn-maas-noord. De gelden uit het EFRO komen rechtstreeks terecht bij de inwoners uit de grensstreek. Tot 2022 is er € 1,8 miljoen uit dit fonds beschikbaar voor het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen de inwoners van dit gebied.

X