Het coronavirus treft iedereen – ook diegenen die in Nederland wonen en in Duitsland werken, of andersom. Wat gebeurt er wanneer een grenswerker een vitaal beroep uitoefent en onverhoopt te maken krijgt met een uitgaansverbod in zijn of haar werkland, terwijl dit er in zijn of haar woonland (nog) niet is? STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater geeft advies.

Het kantoor wijst bedrijven die werknemers in Duitsland te werk stellen of in dienst hebben en deze werknemers op dit moment niet kunnen vrijstellen van werkzaamheden, omdat ze of in vitale beroepen werken of nog over voldoende werk beschikken én dat werk ook met de vereiste veiligheid voor hun medewerkers en derden kunnen uitvoeren, op het volgende. Het kan gebeuren dat er op een bepaald moment in het werkland een uitgaansverbod van kracht wordt. Een werknemer moet dan kunnen aantonen dat hij of zij een vitaal beroep heeft.

STRICK Rechtsanwäte & Steuerberater adviseert om in dat geval een verklaring op te stellen waaruit blijkt dat dat betreffende werknemer in dienst is van het bedrijf. Deze verklaring dient alleen geldig te zijn in combinatie met een identiteitsbewijs met pasfoto. Indien nodig kan er bovendien op gewezen worden dat het bedrijf bijdraagt aan de uitvoering van diensten of taken van publiek belang en daarom niet door de sluitingsmaatregelen is getroffen.

X