Werkloosheid in Duitsland laatste tien jaar drastisch gedaald

Werkloosheid in Duitsland laatste tien jaar drastisch gedaald

Tussen Nederland en Duitsland zijn de afgelopen tien jaar de rollen omgedraaid op het gebied van werkloosheid. Daar waar de werkloosheid in Duitsland sinds 2005 drastisch is gedaald, is het werkloosheidspercentage in Nederland flink gestegen, meldt het CBS.

De arbeidsmarkt in Duitsland staat er in vergelijking met die van Nederland en België veel beter voor. In Duitsland was de werkloosheid in september van dit jaar 4,5 procent, in Nederland 6,8 procent en in België 8,7 procent. Tien jaar geleden, voor de economische crisis, lagen de kaarten nog heel anders op tafel. Toen had Nederland het laagste werkloosheidspercentage (4,3 procent) en Duitsland de hoogste (11,2 procent). In België is er de afgelopen tien jaar op dit vlak niet veel veranderd.

Regionale verschillen

In Duitsland verschilden in 2014 de werkloosheidspercentages per regio aanzienlijk. Het zuiden had het laagste werkloosheidspercentage, het oosten (de voormalige DDR) het hoogste. Berlijn was een uitschieter, met een werkloosheidspercentage van bijna 10 procent. In het westen, tegen de grens met Nederland, lagen de percentages vrijwel overal lager dan in Nederland. Met uitzondering van het district Düsseldorf, waar de percentages op hetzelfde niveau lagen. In Nederland is de werkloosheid gelijkmatiger over het land verdeeld.

Lees meer bij het CBS.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X