Wetswijzigingen voor Duitse tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanstaande

Wetswijzigingen voor Duitse tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanstaande

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn in Duitsland regelmatig onderwerp van politieke discussie. In hun regeerakkoord zijn de regeringspartijen het eens geworden over omvangrijke wijzigingen hieromtrent. Op basis hiervan heeft het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken nu een wetsontwerp opgesteld voor de herziening van de wet inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten. “Volgens de huidige planning dient de nieuwe regeling op 1 januari 2022 in werking te treden”, aldus Torsten Viebahn, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D).

 

Torsten Viebahn. (c) STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Het wetsontwerp voor de herziening van de wet inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten houdt met name het volgende in:

  • De beperking van de duur zonder objectieve reden zal voortaan alleen nog voor de duur van 18 in plaats van de huidige 24 maanden mogelijk zijn. Een verlenging is nog maar 1 keer mogelijk in plaats van 3 keer.
  • Voor bedrijven met meer dan 75 werknemers zullen waarschijnlijk nog strengere regels gaan gelden. Een bedrijf met meer dan 75 werknemers mag in de toekomst maximaal 2,5% van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten zonder dat een objectieve reden de beperking van de duur van de arbeidsovereenkomsten rechtvaardigt.

Maximale duur

  • Het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat een objectieve reden de beperking van de duur rechtvaardigt is niet meer toegestaan, als de totale duur van de beperking plus de periode waarin de werknemer aan dezelfde werkgever als ingeleende arbeidskracht was uitgeleend langer is dan vijf jaar. In het kader hiervan worden periodes waarin de werknemer is uitgeleend voor de maximumduur meegeteld, wanneer er tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan drie jaar ligt.
  • De beperking van een arbeidsovereenkomst om een objectieve reden is niet toegestaan als de totale duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever langer is dan vijf jaar. Dit geldt echter niet voor de objectieve redenen “eigen aard van de arbeidsprestatie” en “gerechtelijke schikking”.

Periodes bij dezelfde werkgever

  • De duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten dient te worden meegeteld voor de totale maximale duur wanneer er niet meer dan drie jaar tussen de arbeidsovereenkomsten ligt. Hetzelfde geldt voor periodes waarin de werknemer als ter beschikking gestelde arbeidskracht bij dezelfde werkgever was tewerkgesteld. De duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever en de duur van eerdere terbeschikkingstelling van de werknemer bij dezelfde werkgever dienen hierbij te worden meegerekend voor de maximale duur, indien er wederom niet meer dan drie jaar tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten of de terbeschikkingstelling liggen.

De geplande wijzigingen zullen in de praktijk grote gevolgen hebben. Er moet echter worden afgewacht welke zaken uiteindelijk concreet zullen veranderen. Het wetsontwerp is op dit moment in behandeling bij de Duitse regering.

X