Wunderline zet volgende stap naar regionale versterking

Wunderline zet volgende stap naar regionale versterking

Uit onderzoek blijkt dat de Wunderline een belangrijke impuls kan geven aan de economie en het toerisme in Noord-Duitsland en Noord-Nederland. Er zit veel potentie in deze grensregio, blijkt uit het sociaaleconomisch onderzoek, uitgevoerd door het instituut voor regionale economie CIMA in Hannover. Het werd gepresenteerd op een druk bezochte bijeenkomst in Oldenburg over het project Wunderline, dat tot doel heeft de kwaliteit van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen te verbeteren.

Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister van Oldenburg, benadrukte bij de opening van de bijeenkomst dat een lange reistijd tussen Bremen en Groningen onacceptabel is: “We zijn met onze Nederlandse partners aan een marathon begonnen om dit te veranderen. Het zou nog mooier zijn als wij van Wunderline de stap kunnen zetten naar WunderRegio”. Deze term is recent geïntroduceerd door Carsten Sieling, burgemeester van Bremen.

Personenvervoer

In een presentatie over de status van het Wunderline project licht Fleur Gräper-van Koolwijk, voorzitter stuurgroep Wunderline en gedeputeerde provincie Groningen toe dat de focus eerst ligt op ‘Beter’ – kortere reistijd, meer comfort en betere toegankelijkheid – en daarna op ‘Meer’ door frequentieverhoging, extra, slimme en groene treinen en hogere snelheden. Uiteindelijk doel is om in 2035 de magische grens van 2 uur te doorbreken. Personenvervoer staat daarbij voorop. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen potentie voor meer goederenvervoer is en dat de huidige infrastructuur volstaat.

Volgens Gräper is het verbeteren van de kwaliteit van de spoorverbinding geen doel op zich: “Het is vooral van belang om samen met netwerkorganisaties een sterke regio te creëren, zonder grens waarin de kansen voor alle inwoners maximaal beschikbaar zijn”. Ik had al het beeld dat er in de regio veel potentie zit en dit wordt bevestigd door het kwalitatief sociaaleconomisch onderzoek, uitgevoerd door het Duitse bureau CIMA. De studie maakt de belangrijkste thema’s duidelijk waar regionale samenwerking zich op moet richten: het beter benutten van vakmensen in de regio, het openstellen van vakopleidingen en het inzetten op grensoverschrijdend cultuur- en natuurtoerisme. De spoorverbinding kan bovendien een impuls geven aan het regionaal bewustzijn en het vervagen van de grens.

Voor Staatssekretärin Daniela Behrens van Niedersachsen is het belangrijk dat de Wunderline meerwaarde heeft voor de hele regio als er publiek geld in wordt geïnvesteerd. Om meer reizigers in de trein te krijgen moet het voor mensen makkelijk zijn om bij een station en bij hun bestemming te komen als ze gebruik maken van de Wunderline.

De grens als kans

De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door regionale netwerkorganisaties. Grensoverschrijdende samenwerking is voor hen geen toekomstmuziek. Dat bewijzen diverse projecten met jongeren. “De grens is een kans! Juist hier kunnen jongeren interculturele competenties ontwikkelen door stage te lopen en een baan te vinden”, aldus Anna Meincke van Metropolregion Nordwest. Dit wordt aangevuld door Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio: “Er loopt nu een project waarbij 800 jongeren over de grens stagelopen. Zij worden ambassadeurs voor samenwerking en inspireren andere jongeren. Als zij het kunnen, waarom doen volwassenen het dan nog niet?”

Volgens Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, zet Wunderline ontwikkelingen in gang die in Europa belangrijk zijn: “Wij kijken steeds meer naar het oosten als het gaat om onze ontwikkeling en moeten in de regio door intensieve samenwerking de toekomst vorm geven. Dit kan niet zonder betere spoorverbinding tussen de steden én de landelijke omgeving”.

Bij de afronding van de bijeenkomst stelde Daniela Behrens: “Laten we niet vergeten wat er allemaal al gebeurt. We zijn al ver gekomen en hebben alleen nog een Wunderline nodig om er ook een WunderRegio van te maken”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X