Op 3 februari j.l. kwamen ruim 80 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse organisaties en instellingen op het gebied van de ouderenzorg in Gronau bij elkaar. Zij willen een euregionaal ouderenzorgnetwerk vormen om grensoverschrijdend nieuwe contacten te leggen, kennis uit te wisselen en meer samen te werken.

De initiatiefnemers willen vraag en aanbod in de ouderenzorg op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hier liggen momenteel veel kansen voor Nederlands verzorgend personeel, dat bij Duitse werkgevers op het gebied van vooral de (ouderen-)zorg aan de slag kan. Binnen het netwerk zal gemeenschappelijk naar oplossingen worden gezocht om diploma-erkenning, vergelijkbaarheid van opleidingen, verschil in beloning, taal en cultuur, enz. aan te pakken. Dit moet de stap over de grens voor stagiaires, werkzoekenden én werkgevers vergemakkelijken. Ter ondersteuning van het EUREGIO-zorgnetwerk moet er snel een gezamenlijk internetportaal komen, was de conclusie van de kick-offbijeenkomst.

Stages over de grens

Bij het ROC van Twente en het Graafschap College zijn momenteel al telkens rond de twaalf studenten in de verzorging en verpleging in Duitsland aan de slag. Zij worden hierop individueel voorbereid. Verder bieden de ROC’s kennismakingsprogramma’s met de Duitse instellingen aan, bijvoorbeeld in de vorm van excursies. Er zijn plannen om de oriëntatie op de Duitse arbeidsmarkt door keuzemodules structureel in het programma in te bouwen.

“Het lijkt of het bewustzijn over de meerwaarde van het buurland met de dag groeit”, aldus Janny Beuzel van het ROC Twente. “We verwachten dat het aantal stagiaires in 2016 al zal verdubbelen.” Helmien van Wichen (Graafschap College) voegt hier aan toe: “Voor onze plannen is het heel belangrijk om de instellingen aan de andere kant van de grens te kennen, ervaringen uit te wisselen en de eerste afspraken te maken. Daarvoor hebben we een grensoverschrijdend netwerk nodig!”

De kick-offbijeenkomst werd georganiseerd door Duitse en Nederlandse werkgevers en werkgeversorganisaties, ROC’s, gemeentes en de Agenturen für Arbeit op initiatief van de Regio Achterhoek en de EUREGIO in het kader van het INTERREG V A-project “UNLOCK, Personeel over de grens!”.

X