Waar moeten Nederlandse bedrijven op letten als ze de sprong naar Duitsland wagen? Wat zijn de grootste valkuilen? En op welke manier kunnen beide landen in het bedrijfsleven van elkaar profiteren? AHA24x7.com is in gesprek met Arjan van Oosten, partner bij Grant Thornton en als fiscalist en allround adviseur voornamelijk werkzaam voor familiebedrijven. Hij is tevens verantwoordelijk voor de Dutch-German Desk van Grant Thornton en weet meer dan raad met deze en andere vragen.

AHA24x7.com: Hoe lang bestaat de Dutch-German Desk in jullie vestiging in Arnhem?

“Grant Thornton, van oorsprong een Nederlandse audit- en adviesorganisatie, sloot zich eind jaren tachtig aan bij Grant Thornton International, een wereldwijde audit- en adviesorganisatie met vestigingen in 150 landen. Grant Thornton had in Nederland tot drie jaar geleden enkel vestigingen in de Randstad, waarbij de internationale focus veelal op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lag. Daar kwam halverwege het jaar 2016 echter verandering in, vanaf dat jaar is Grant Thornton namelijk ook in Arnhem te vinden. Vanwege de nabijheid van Duitsland en de collega’s van Warth & Klein Grant Thornton in Viersen en Düsseldorf, werd besloten de samenwerking te intensiveren en kennis te bundelen. In datzelfde jaar is dan ook de German Desk (met een Dutch Desk in Duitsland) ontstaan, om Nederlandse en Duitse ondernemingen, met behulp van onze wederzijdse netwerken, te begeleiden en te adviseren bij het zakendoen in het buurland.”

AHA24x7.com: Wat zijn de meest voorkomende activiteiten van Nederlandse bedrijven in Duitsland?

“Er zijn veel Nederlandse bedrijven die de stap naar Duitsland wagen. De meeste bedrijven beginnen zaken te doen in Duitsland door producten te exporteren, of diensten aan Duitsland en Duitse bedrijven te verlenen. Dat neemt op den duur dusdanige vormen aan, dat die bedrijven uiteindelijk een vestiging in Duitsland in het buurland wensen te openen. Een bedrijf dat werkzaam is in Duitsland, dient zich natuurlijk ook te registreren. Fiscaal moet het een en ander geregeld worden; dat is waar wij, Grant Thornton, in beeld komen. Wat wij bovendien vaak doen voor Nederlandse bedrijven die de stap naar Duitsland willen zetten, is contacten leggen met financiers in Duitsland, bijvoorbeeld met banken.”

Arjan van Oosten

AHA24x7.com: Wat maakt het voor Nederlandse bedrijven aantrekkelijk om zich in Duitsland te vestigen/zaken te doen in Duitsland?

“Duitsland is een grote markt en onze grootste handelspartner. Vanuit dat perspectief is het zeer aantrekkelijk om naar Duitsland te gaan; de drempel is in principe vrij laag. Zeker vanuit de grensregio is het een kleine stap om de grens over te steken. Zodra een Nederlands bedrijf uit het grensgebied besluit om internationaal zaken te gaan doen, is de eerste stap die wordt genomen dan ook vaak naar Duitsland. De cultuurverschillen staan hierbij niet zozeer in de weg; de taal spreekt iedereen wel redelijk. De taalbarrière met Duitsland is bijvoorbeeld in vergelijking met Frankrijk veel kleiner. Een derde reden is dat de Nederlandse producten en dienstverleners in Duitsland toch behoorlijk geliefd zijn. Veel Nederlanders zijn bijvoorbeeld werkzaam in de financiële sector in Duitsland, maar ook in de auto-industrie.”

AHA24x7.com: Wat zijn de meest opvallende verschillen tussen Nederland en Duitsland op juridisch gebied?

“De verschillen in fiscaal recht van de beide landen zijn in de afgelopen tijd duidelijk kleiner geworden. De Duitse ‘Körperschaftssteuer’ en Nederlandse vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, groeien steeds meer naar elkaar toe. Reden hiervoor is dat wetgeving beïnvloed wordt door de Europese regelgeving. Dit is met name merkbaar binnen de btw-regelgeving, hoewel deze harmonisatie zich steeds meer uitbreidt naar de overige belastingen. Uiteraard is er wel sprake van verschillen in de beide wet- en regelgevingen, waar men bij grensoverschrijdende activiteiten rekening mee dient te houden. Ook bij het voeren van boekhoudingen en opstellen van jaarrekeningen zijn er verschillen. Zo zijn in Duitsland jaarrekeningen veelal gebaseerd op fiscale grondslagen. In Nederland zijn deze op bedrijfseconomische grondslagen gebaseerd.”

AHA24x7.com: Hoe kunnen Nederlandse en Duitse bedrijven van elkaar profiteren?

“In Nederland is de innovatiebereidheid groot. Nederlandse ondernemers starten sneller een innovatie terwijl men in Duitsland goed is in het doordacht ten uitvoer brengen van de plannen. Hier vullen Nederlandse en Duitse bedrijven elkaar zeer goed aan. Dit is ook terug te zien in stappen die Duitsland zet in de auto-industrie, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. Duitse bedrijven zijn daarin niet de eerste, maar als ze het oppakken, gaat het snel: plannen brengen ze goed doordacht, efficiënt en stap voor stap ten uitvoer.”

AHA24x7.com: Wat zijn de valkuilen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland?

“De grootste valkuil van Nederlandse bedrijven in Duitsland is een slechte voorbereiding. Vaak wordt een Nederlandse werknemer naar Duitsland gestuurd onder het motto van “ga maar wat doen”. Vervolgens wordt er omzet behaald, maar de vraag is of bedrijven zich realiseren welke consequenties dit heeft. Hier komt de Nederlandse mentaliteit erg naar voren: “gewoon van start gaan”. Een andere valkuil is het ontbreken van een planning. Voor een bedrijf dat grensoverschrijdend wil zakendoen, is het belangrijk over een middellangetermijnplanning of zelfs een langetermijnplanning te beschikken.”

AHA24x7.com: Heb je enkele tips voor Nederlandse bedrijven die de Duitse markt willen betreden?

“Dit sluit aan op het voorgaande: begin met een goede voorbereiding en een planning. Zorg dat je goed in kaart brengt wat je als bedrijf precies wilt en wie je daarvoor nodig hebt. Ook heel belangrijk is ervoor te zorgen dat je een goeie kennispartner in Duitsland vindt, iemand die lokaal of regionaal de weg weet. Nogmaals, cruciaal is een goede voorbereiding, goed plannen en het vinden van de juiste mensen met de juiste kennis. Kortom: be prepared!”

X