Duits minimumloon omhoog vanaf 1 oktober 2022

Duits minimumloon omhoog vanaf 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 stijgt het wettelijk minimumloon in Duitsland naar € 12,00 bruto per uur. Dit zijn de Duitse regeringspartijen in december 2021 in hun regeerakkoord overeengekomen. Het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) heeft daartoe nu het wetsvoorstel ‘Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn (MiLoEG)’ voorgelegd, waarin de verhoging van het algemeen geldende wettelijk minimumloon wordt geregeld. Dat meldt STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater uit Kleve (D). 

Momenteel bedraagt het wettelijk minimumloon € 9,82 bruto per uur. Per 1 juli zal het minimumloon worden verhoogd naar € 10,45 bruto per uur. In het wetsvoorstel zijn geen overgangstermijnen of uitzonderingsregelingen voorzien voor lopende en algemeen verbindend verklaarde cao’s.

Kritiek van werkgeversorganisaties 

Het voorstel wordt door de vakbonden toegejuicht – en door werkgeversorganisaties sterk bekritiseerd. Zij wijzen erop dat het verhogen van het minimumloon is voorbehouden aan de ‘Duitse Commissie Minimumloon’ en dat de voorgenomen verhoging van het minimumloon ingrijpt in de grondwettelijk beschermde contractvrijheid van sociale partijen. Uit persberichten hierover blijkt dat wordt onderzocht of er juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de plannen van de wetgever.

Duitsland kent pas sinds 2015 een wettelijk minimumloon. Destijds werd voor het eerst de wet Mindestlohngesetz (Duitse wet op het minimumloon, MiLoG) ingevoerd en werd het wettelijk minimumloon vastgesteld op € 8,50 bruto per uur. Tegelijkertijd werd er door de Bondsregering een vaste Commissie Minimumloon ingesteld, die tot taak heeft te beslissen over de aanpassing van het minimumloon. In deze Commissie Minimumloon zitten vertegenwoordigers van de centrale organisatie van werkgevers en werknemers.

Als het minimumloon wordt verhoogd naar € 12,00, zal dit directe gevolgen hebben voor een groot aantal cao’s. Duitsland kent momenteel namelijk ongeveer 200 cao’s waarin lagere vergoedingen zijn overeengekomen dan het nieuwe minimumloon van € 12,00. Omdat de wet boven de cao’s gaat, zullen deze cao-bepalingen dus automatisch door de nieuwe wet worden verdrongen.

In het wetsontwerp staat dat het in de toekomst gewoon aan de Commissie Minimumloon zal zijn om beslissingen te nemen over de aanpassingen van het minimumloon.

Veranderingen bij Minijobs

Per 1 oktober zal tevens het bedrag dat een werknemer met een mini-job-contract (zgn. ‘geringfügige Beschäftigung’, 450 Euro-Job) mag verdienen worden verhoogd van € 450,00  naar € 520,00. Werknemers met een dienstverband van geringe omvang mogen dus bij het nieuwe minimumloon van € 12,00 per uur maximaal 43,3 uur per maand werken. Momenteel mogen werknemers met een mini-job 45,8 uur per maand werken; met ingang van 1 juli slechts nog 43,1 uur.

Bij arbeidsverhoudingen in de zgn. Gleitzone (momenteel bij een arbeidsloon tussen € 450,01 en € 1.300,00) zal de bovengrens vanaf 1 oktober worden verhoogd naar € 1.600,00.

Advies voor werknemers

Het advies aan alle werknemers, ongeacht of er een cao van toepassing is, is dan ook om zich tijdig in te stellen op deze wijziging en de arbeidscontracten zo nodig aan te passen.

X