Duitsland scherpt inreisregels aan: ‘bewijsplicht’ voor alle reizigers van 12 jaar en ouder

Duitsland scherpt inreisregels aan: ‘bewijsplicht’ voor alle reizigers van 12 jaar en ouder

Per 1 augustus 2021 heeft Duitsland de inreisregels voor alle inkomende reizigers aangepast. De Duitse regering hoopt hiermee te voorkomen dat reizigers het coronavirus mee naar Duitsland nemen. Wat gaat er precies veranderen voor personen die van Nederland naar Duitsland reizen?

Bewijsplicht

De belangrijkste verandering: alle reizigers vanaf 12 jaar moeten bij het oversteken van de Duitse grens een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien (de zogenaamde ‘bewijsplicht’). Hierbij is het niet relevant uit welk land de reiziger afkomstig is, of dit wel of niet een hoogrisicogebied of virusvariantengebied is en met welk vervoersmiddel ze reizen. Nederland is op dit moment hoogrisicogebied voor Duitsland. Reizigers die al gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat ze genezen zijn, moeten ook een negatieve test kunnen laten zien wanneer zij afkomstig zijn uit een virusvariantengebied en naar Duitsland reizen.

Zowel antigeentests (sneltests) als pcr-tests zijn toegestaan. Antigeentests mogen maximaal 48 uur oud zijn, pcr-tests 72 uur. Wanneer reizigers vanuit een virusvariantengebied naar Duitsland reizen, mag een antigeentest slechts 24 uur oud zijn. Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kunnen reizigers vanuit Nederland naar Duitsland zich in Nederland gratis laten testen via www.testenvoorjereis.nl.

Quarantaineplicht

Daarnaast geldt er een quarantaineplicht van tien dagen voor alle reizigers die niet (volledig) gevaccineerd of genezen zijn en vanuit een hoogrisicogebied naar Duitsland reizen. Na vijf dagen kunnen zij zich opnieuw laten testen. Wanneer de testuitslag negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. Dit geldt op dit moment dus ook voor reizigers vanuit Nederland.

Wanneer reizigers uit een virusvariantengebied afkomstig zijn, is dit niet mogelijk; zij dienen veertien dagen in quarantaine te gaan en kunnen deze niet verkorten. In dit geval moeten ook reizigers die al gevaccineerd of genezen zijn, in quarantaine gaan.

Aanmeldplicht

De aanmeldplicht geldt voor reizigers die in de tien dagen voor hun reis naar Duitsland in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied zijn geweest. Zij dienen hun reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de. Daar kunnen zij ook hun negatieve testbewijs, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing uploaden. Dit geldt op dit moment dus ook voor reizigers vanuit Nederland.

Uitzonderingen

  • De aanmeld- en quarantaineplicht gelden niet voor reizigers die in het kader van het ‘kleine grensverkeer’ maximaal 24 uur in Duitsland verblijven of maximaal 24 uur in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied waren.
  • Ook grenspendelaars (werk, school, studie) zijn van beide plichten uitgezonderd.
  • Beide plichten gelden ook niet voor reizigers die op doorreis zijn in Duitsland of voor reizigers die in de tien dagen voor hun reis naar Duitsland op doorreis waren in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied.
  • De aanmeld- en quarantaineplicht gelden tenslotte ook niet voor personen die minder dan 72 uur familie of een levenspartner in Duitsland of een hoogrisico- of virusvariantengebied bezoeken. Hetzelfde geldt voor reizen van maximaal 72 uur in het kader van een gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht.

Voor bovenstaande vier uitzonderingen geldt wel nog steeds een bewijsplicht; reizigers die onder deze vier uitzonderingen vallen, moeten dus wel nog steeds een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien.

Voor grenspendelaars en personen die zich in het kader van het kleine grensverkeer maximaal 24 uur in Duitsland of een hoogrisico- of virusvariantengebied hebben opgehouden, geldt dat zij, indien ze niet (volledig) gevaccineerd of genezen zijn, twee keer per week een negatief testbewijs moeten kunnen laten zien. Deze reizigers moeten kunnen aantonen dat ze tot de uitzonderingen behoren. Zodra een land geen hoogrisicogebied of virusvariantengebied meer is, vervalt deze plicht voor deze groep. Voor deze groep reizigers in de Nederlands-Duitse grensregio geldt deze plicht dus nog zolang Nederland hoogrisicogebied is.

Verdere uitzonderingen zijn te vinden in §6 in de nieuwe Corona-Einreiseverordnung.

Indeling in risiconiveaus aangepast

De regering heeft ook de indeling in risiconiveaus aangepast. Daardoor bestaan er in Duitsland nu nog maar twee soorten risicogebieden: ‘Hochrisikogebiete’ (hoogrisicogebieden) en ‘Virusvariantengebiete’ (virusvariantengebieden). Voorheen bestond ook nog de categorie ‘Risikogebiete’ (risicogebieden); die is nu afgeschaft.

Meer informatie 

De antwoorden op diverse veelgestelde vragen rondom de nieuwe inreisregels zijn hier te vinden. Hier is de volledige nieuwe verordening in te zien. In deze tabel zijn de nieuwe regels compact en overzichtelijk samengevat.

X