Doel van het INTERREG-project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie‘ (GTI) is de ondersteuning en versterking van middelgrote en kleine toeristische bedrijven in het EUREGIO-gebied. Het vergroten van het aantal gasten en het bereiken van de doelgroepen in het buurland staan daarbij voorop. Daarbij is het ook zaak om startproblemen bij de grensoverschrijdende samenwerking van de ondernemingen te overwinnen en gezamenlijke kansen te benutten. Tot de projectactiviteiten behoren toeristische advisering met excursies, de uitwisseling van Best Practices-ervaringen en de deelname aan academiebijeenkomsten met trainingen die inspelen op de specifieke behoeften van de bedrijven.

Tips en tools voor een blijvende indruk
In 2016 is de serie GTI-academiebijeenkomsten van start gegaan. Zo ontdekten op 22 juni ca. 100 toeristische ondernemers en organisaties uit het Nederlands-Duitse grensgebied op een workshop onder het motto ‘Duitse gasten verbluffen‘ op interactieve wijze met welke service-aspecten je kunt scoren bij gasten uit het buurland. De korte video getuigt van de aangename en inspirerende sfeer tijdens de workshop. In een andere grensoverschrijdende academiebijeenkomst op 8 november ging het om de vraag hoe potentiële klanten uit het buurland het beste kunnen worden bereikt en waarop je bij het aanspreken van deze gasten moet letten.

In december stond vervolgens het thema online-marketing centraal: aan welke voorwaarden moet een website tegenwoordig voldoen om te worden gevonden, en hoe kun je – ook met beperkte middelen – de mogelijkheden van Google en Social Media benutten om je product in het buurland online in de markt te zetten. De Nederlandse academiebijeenkomst over online-marketing vindt in het voorjaar van 2017 plaats. Alle academiebijeenkomsten zijn praktijkgericht en afgestemd op de specifieke Nederlandse resp. Duitse doelgroep.

Meten = weten
Aan het begin van het project is een ‘nulmeting’ uitgevoerd onder toeristische bedrijven en organisaties uit het projectgebied. Uit de eerste resultaten blijkt dat een groot deel (73%) van de Duitse respondenten vindt, dat ze geen of slechts beperkte kennis van de Nederlandse markt hebben. Het opvullen van deze hiaten in de kennis is een belangrijke doelstelling van het INTERREG-project. Aan het einde van het project zal dezelfde meting worden gedaan om te evalueren wat de effecten van het project zijn geweest.

Het project “Grenzeloze Toeristische Innovatie” (GTI) wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door de Staatskanzlei van de deelstaat Nedersaksen, het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Overijssel en Gelderland.

X