“Het is essentieel om bij elk potje de juiste deksel te vinden”

“Het is essentieel om bij elk potje de juiste deksel te vinden”
Matchmaker Ronald Cieraad

Eind vorig jaar werd het Internationaal Netwerkbureau voor Nederlandse en Duitse ondernemers in het leven geroepen, dat ondernemers aan beide kanten van de grens helpt bij het ontplooien en professionaliseren van zakelijke activiteiten in het buurland. Op donderdag 2 maart 2017 organiseert het Internationaal Netwerkbureau in Bocholt de bijeenkomst ‘Praktische samenwerking over grenzen heen’. AHA24x7.com sprak met Ronald Cieraad, die als matchmaker voor het Internationaal Netwerkbureau gesprekken voert met Nederlandse en Duitse ondernemers.

Het Internationaal Netwerkbureau is een initiatief van, aan Duitse zijde, de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing  Gesellschaft Bocholt en aan Nederlandse zijde de Gemeente Oude IJsselstreek. Het project richt zich op bedrijven uit de gehele Achterhoek en de aangrenzende regio Bocholt/Borken en is gedeeltelijk gefinancierd uit INTERREG-middelen. Het project wil Nederlandse en Duitse bedrijven gericht op weg helpen bij het benutten van kansen in het buurland. Dit gebeurt door het aanbieden van servicepunten aan beide zijden van de grens, de inzet van een matchmaker en de organisatie van een serie bijeenkomsten. Het met elkaar verbinden van de juiste partijen is hierbij de rode draad.

Onafhankelijke sparringpartner

Ronald Cieraad is als zelfstandig professional (zijn bedrijf heet Cieraad Project Support) ingehuurd als matchmaker. “Mijn voornaamste taak is tijdens gesprekken met zowel Nederlandse als Duitse individuele ondernemers met plannen in het buurland, vast te stellen wat hun informatie- en ondersteuningsbehoefte is. Vervolgens kan ik hen op basis van mijn kennis en netwerk verder op weg helpen en indien nodig in contact brengen met de juiste partijen. Het is essentieel om bij elk potje de juiste deksel te vinden. Alleen dan kan de ondernemer het beste worden geholpen en resultaat worden behaald. Je kunt me dus beschouwen als sparringpartner, informatiemakelaar en verbinder.” Inmiddels heeft Cieraad al behoorlijk wat gesprekken gevoerd met zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Het varieert van kleine en middelgrote bedrijven die nog geen zakendoen in het buurland tot bedrijven die al over de grens actief zijn en hun activiteiten willen uitbreiden. Wat zijn de reacties van de bedrijven die Cieraad tot nu toe heeft gesproken? “Bedrijven stellen het op prijs hun plannen voor te kunnen leggen aan een onafhankelijke sparringpartner en vervolgens met mijn ondersteuning relevante contacten te kunnen leggen. Zij zijn dankbaar voor tips op het gebied van zakendoen in het buurland.”

Nederlands-Duitse bijeenkomsten

Volgens Cieraad zijn de bedrijven waarmee hij in contact komt, zeer geïnteresseerd in de Nederlands-Duitse bijeenkomsten die op de planning staan. “De bedoeling is zowel thematische als branchegerichte Nederlands-Duitse bijeenkomsten te organiseren of een combinatie van beide. Daarbij kun je denken aan de geijkte thema’s als cultuurverschillen en juridische of fiscale aspecten. Maar ook aan marktomstandigheden en ontwikkelingen binnen een bepaalde sector in het buurland. Hoofdzaak is dat zowel Nederlandse als Duitse bedrijven deelnemen aan dezelfde bijeenkomst en elkaar kunnen ontmoeten.”

Praktische samenwerking over grenzen heen

Op 2 maart vindt van 18.30 uur tot 21.30 uur in hotel ‘Am Erzengel’ in Bocholt de eerste netwerkbijeenkomst van het Internationaal Netwerkbureau plaats. Tijdens deze bijeenkomst, getiteld ‘Praktische samenwerking over grenzen heen’, worden concrete mogelijkheden voor samenwerking gepresenteerd. Benedikt Kisner, directeur van de Netgo Unternehmensgruppe, geeft praktijkvoorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking en Henk Smits, D-NL expert voor bedrijfsvestiging en marketing, verzorgt een keynote speech over het thema ‘Marktkansen in Duitsland vs. marktkansen in Nederland’. De locoburgemeester van Bocholt, Elisabeth Kroesen, wethouder Bert Kuster van de gemeente Oude IJsselstreek en Sjoerd Zoete van de Euregio Rijn-Waal zullen de aanwezigen verwelkomen. Als speciale gast is Ton Lansink, sinds 2014 Consul-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf, aanwezig.

Tips voor ondernemers

We vragen Ronald Cieraad tot slot naar de belangrijkste tips die hij ondernemers meegeeft die de grens over willen. “Ten eerste, stel vast waarin jouw bedrijf, product of dienst zich onderscheidt. Bedenk dan of dat voldoende is om kansrijk te zijn in het buurland. Ten tweede, houd rekening met cultuurverschillen en afwijkende regelgeving en verdiep je hier van tevoren goed in. En als laatste, maak gebruik van het bestaande aanbod aan informatie en ondersteuning. Zowel publieke als commerciële organisaties kunnen van dienst zijn. Het Internationaal Netwerkbureau wijst u de weg.”

Actuele informatie over het Internationaal Netwerkbureau is te vinden op http://internationales-netzwerkbuero.de/

X