Internationaal Netwerkbureau voor Nederlandse en Duitse bedrijven

Internationaal Netwerkbureau voor Nederlandse en Duitse bedrijven
Internationaal Netwerkbureau met v.l.n.r. Bob Wentink, Wendelin Knuf, Ronald Cieraad, Myriam Bergervoet, Ludger Dieckhues en Honorair Consul Freddy Heinzel

Het nieuwe Internationaal Netwerkbureau voor Nederlandse en Duitse bedrijven verstrekt vanaf half december 2016 advies aan ondernemers aan deze en de andere kant van de grens. Matchmaker Ronald Cieraad maakt het expertisecentrum van de Wirtschaftsförderung Bocholt compleet. De eerste sessie vindt op 13 december van 08.30 – 12.30 uur bij de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt plaats.

Het Internationaal Netwerkbureau is een servicepunt voor bedrijven die grensoverschrijdend zaken willen gaan doen. In eerste instantie zal het INTERREG-project, gefinancierd met EU-subsidies, twee jaar duren. In beide gemeenten – Oude IJsselstreek en Bocholt – zijn contactpersonen aanwezig die aanvragen van bedrijven in behandeling nemen, antwoord geven op brandende vragen en indien gewenst een eerste afspraak met de matchmaker maken. Hij is advies- en netwerkcoördinator, legt contacten op maat met particuliere en openbare instellingen aan beide zijden van de grens en werkt samen met de bedrijven een plan van aanpak uit. Inhoudelijk staan bijvoorbeeld juridische vraagstukken en financierings- en subsidiemogelijkheden centraal. Indien gewenst houdt hij zich ook bezig met de zoektocht naar geschikt personeel.

Er is al geruime tijd en op de meest uiteenlopende vlakken contact tussen Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensstreek. De doelstelling van het Internationaal Netwerkbureau is het professionaliseren en concretiseren ervan. Het Netwerkbureau richt zich vooral op ondernemers uit de Achterhoek en de aangrenzende regio rondom Bocholt.

Het pilotproject loopt tot september 2018 en is gemoeid met een budget van circa 235.000 euro. De helft van deze kosten financiert de EU met het subsidieprogramma INTERREG. Andere subsidies zijn afkomstig van particuliere initiatieven van ondernemers. Het resterende deel wordt in de vorm van geïnvesteerde manuren door de projectpartners opgebracht.

Elk bedrijf in de grensstreek kan profiteren van dit gratis advies. Tijdens zes informatieavonden per jaar wordt bovendien aandacht besteed aan centrale vraagstukken uit de Nederlands-Duitse zakenwereld.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X