Nederland en Duitsland slaan handen ineen voor coronavaccin

Nederland en Duitsland slaan handen ineen voor coronavaccin

Nederland en Duitsland bundelen de krachten in de onderhandeling met ontwikkelaars en producenten van potentiële coronavaccins. Ook Frankrijk en Italië hebben zich aangesloten. De vier landen verkennen gezamenlijk diverse kansrijke initiatieven en zijn in gesprek met verschillende farmaceutische bedrijven. Het is de bedoeling om de productie van vaccins waar mogelijk op Europese bodem plaats te laten vinden.

Om zo snel mogelijk een vaccin te hebben tegen het coronavirus investeren landen veel geld in verschillende onderzoeksinitiatieven. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn ervan overtuigd dat voor een succesvol resultaat een gezamenlijke strategie en investeringen nodig zijn. De landen hebben afgesproken een ‘Inclusieve Vaccin Alliantie’ te vormen. Op dit moment is het versnellen van het ontwikkelingsproces en het garanderen van de toegang tot een effectief vaccin wereldwijd één van de meest prangende kwesties, zo stelt de alliantie.

De alliantie is bezig met de verkenning van kansrijke initiatieven voor de ontwikkeling van een vaccin. Zo kunnen voldoende vaccins voor de EU en andere landen veilig worden gesteld. De samenwerking stelt hen in staat om het snelste en best mogelijke resultaat te bereiken in de gesprekken met belangrijke spelers in de farmaceutische industrie over veelbelovende vaccininitiatieven. Ook wil de alliantie met farmaceuten afspreken dat een vaccin voor de EU breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar moet worden.

De initiatiefnemers willen de Europese Commissie bij de onderhandelingen betrekken. Daarnaast willen ze andere EU-lidstaten de mogelijkheid bieden om deel te nemen in de initiatieven die de voortkomen uit de samenwerking. Zo kan de hele Europese bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare personen, profiteren van een vaccin. Daarnaast streeft de alliantie ernaar dat een deel van de vaccins beschikbaar komt voor landen met lagere inkomens, waaronder in Afrika.

X