Enschede en Münster intensiveren samenwerking

De burgemeesters van de steden Münster en Enschede willen de banden verder aanhalen. Dat werd duidelijk tijdens een debat op 16 januari jongstleden in het Haus der Niederlande in Münster. Het uiteindelijke doel...

Groeiende samenwerking tussen Groningen en Duitsland

In de provincie Groningen vindt steeds vaker samenwerking plaats met de Duitse buren. Er zijn plannen om een hoogspanningskabel tussen Delfzijl en het Duitse Emden te leggen, een snelle treinverbinding tussen G...

Duitse en Nederlandse brandweer werken samen

Net als de politie, werkt ook de brandweer in het oosten van Nederland samen met zijn Duitse collega’s. Hiervoor tekenden de brandweer van Twente en de Feuerwehr Bad Bentheim afgelopen maandag een samenwerkings...

Nederlands-Duitse samenwerking in filmsector

De weg is vrij voor een meer intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse filmsector. Op het Berlijn Filmfestival tekenden minister Jet Bussemaker en haar Duitse collega’s een verdrag voor de coprodu...