Nederlands-Duits festival voor scholieren uit grensregio

Nederlands-Duits festival voor scholieren uit grensregio

Enthousiasme voor elkaars taal en cultuur

“In het gebied rondom de grens sprak men vroeger elkaars taal. Dat zorgde voor een enorme betrokkenheid”, zegt Nathalie de Vries, adviseur grensoverschrijdende samenwerking bij de gemeente Enschede. “Het dialect is grotendeels verdwenen uit de grensregio en ook de kennis van het Duits neemt af in Twente. Door middel van FeierZeit! willen we jonge leerlingen enthousiast maken voor elkaars taal en cultuur.”

Die Tolle Woche

FeierZeit! is onderdeel van Die Tolle Woche, die op 29 september begonnen is en nog tot en met 7 oktober duurt. Met het motto ‘Das Schöne passiert, wenn man Grenzen passiert’ organiseert Enschede hèt evenement over en voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Grensoverschrijdende samenwerking

De gemeente Enschede heeft een Duitslandagenda opgesteld om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden aan beide kanten van de grens. Samen met de belangrijkste partners heeft de gemeente doelstellingen en activiteiten geformuleerd, die leiden tot grensoverschrijdend werken, leren, ondernemen, recreëren en leven. Die Tolle Woche wordt elk jaar georganiseerd en komt dan ook jaarlijks terug in deze agenda.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X