Nieuw Kleinprojectenfonds voor Nederlands-Duitse initiatieven

Nieuw Kleinprojectenfonds voor Nederlands-Duitse initiatieven

Eind 2022 heeft het Comité van Toezicht voor het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland het Kleinprojectenfonds (KPF) goedgekeurd. Dit nieuwe subsidieprogramma voor kleinere Nederlands-Duitse projecten is in de Euregio Rijn-Waal begin 2023 van start gegaan.

Het KPF is de opvolger van het project ‘People to people’. Met het KPF is er voor de komende jaren weer 4,8 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, culturele activiteiten en evenementen in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal. 2,4 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld door het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland.

Eenvoudigere aanvraag en uitbetaling

Net als bij ‘People to people’ blijft de focus liggen op kleinere grensoverschrijdende projecten. Dankzij een vereenvoudigde aanvraagprocedure kunnen alle verenigingen en organisaties hiervoor in aanmerking komen. Ook de uitbetaling van de subsidies is vereenvoudigd. Zo is een bewijsplicht in de vorm van facturen en bankafschriften niet meer nodig, maar wordt er per klein project met vaste bedragen gewerkt. Evenementen die één dag duren, ontvangen voortaan bijvoorbeeld een vast bedrag van 750 euro. Voor andere initiatieven of projecten in het KPF is een financiering van maximaal 25.000 euro beschikbaar. De vaste bedragen maken deelname aan het KPF voor scholen, verenigingen en vrijwilligers eenvoudiger dan de vroegere ‘People to people’-projecten.

Voorwaarden voor deelname

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een KPF-bijdrage is dat er sprake is van grensoverschrijdende samenwerking. Het KPF kent daarnaast de volgende vier prioriteiten:

  • Onderwijs: uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages
  • Governance: bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten
  • Gezondheid: uitwisseling en netwerken van zorginstellingen, ziektepreventie, diergezondheid
  • People-to-people: bevordering van de samenwerking tussen burgers, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme

Ook in andere Euregio’s

Een bijdrage uit het KPF zal niet alleen in de Euregio Rijn-Waal, maar ook in de werkgebieden van de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de euregio rijn-maas-noord en de Euregio Maas-Rijn mogelijk zijn. Wie binnen één van deze Euregio’s een grensoverschrijdend project wil opzetten, kan hiervoor contact opnemen met de desbetreffende Euregio.

X