Nieuwe ronde subsidieregeling People to People 2 gestart

Nieuwe ronde subsidieregeling People to People 2 gestart

De tweede ronde van de Europese subsidieregeling People to People 2 is in de Euregio Maas-Rijn van start gegaan. Initiatieven die grensoverschrijdende ontmoetingen tussen burgers, verenigingen, organisaties en openbare instellingen stimuleren kunnen nog tot en met 28 februari 2023 subsidie aanvragen.

Er kunnen subsidies worden aangevraagd voor initiatieven op de volgende zes gebieden:

  • Cultuur
  • Arbeidsmarkt, onderwijs & jeugd
  • Burgerparticipatie & publieke dienstverlening
  • Toerisme en recreatie
  • Natuur en milieu
  • Sport en gezondheid

Goedgekeurde initiatieven kunnen tot wel 50 procent van hun projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 40.000 euro.

Nieuwe ontmoetingen

Doel van People to People 2 is om ontmoetingen tussen mensen uit verschillende landen en regio’s te faciliteren. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen burgers en in de maatschappij vergroot. De projecten dienen daarom laagdrempelig te zijn en dicht bij de mensen te staan. Zo wordt de samenwerking over de grens heen verbeterd en de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn vergroot.

Tijdens het eerste People to People project werden bijvoorbeeld een uitwisseling tussen kappersopleidingen, een grensoverschrijdend natuurpark, toeristische samenwerkingen en een toneel- en muziekstuk opgezet.

X