Scholieren positiever over vak Duits dan zeven jaar geleden

Scholieren positiever over vak Duits dan zeven jaar geleden

Nederlandse scholieren vinden Duits een leuk vak, maar spreken het nog te weinig actief in de les. Dit blijkt uit het Belevingsonderzoek Duits dat het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) vorig jaar heeft uitgevoerd onder bijna 2.800 middelbare scholieren. Vergeleken met hetzelfde onderzoek in 2010 heeft het vak Duits wel een positiever imago gekregen onder scholieren.

Het eerste Belevingsonderzoek Duits vond plaats in 2010. De aanleiding was de aanhoudend lage belangstelling voor het vak Duitse Taal en Cultuur onder studenten. Daarom werd ook de Actiegroep Duits opgericht, die zich o.a. door de campagne ‘Mach Mit!’ sterk maakt voor de Duitse taal in Nederland.

Beperkte kennis van Duitsland

Uit het Belevingsonderzoek uit 2017 blijkt dat 40% van de ondervraagde leerlingen de Duitse taal ‘zeer interessant’ of ‘redelijk interessant’ vindt. Dit is circa 7% meer dan in 2010. Wel missen de leerlingen kennis over Duitse literatuur: de helft kan geen Duitstalige schrijver noemen. Op de vraag welke Duitse persoonlijkheden ze kennen, noemen de scholieren bijna allemaal bondskanselier Angela Merkel. In 2010 werd Adolf Hitler nog het vaakst als bekende Duitser genoemd.

Mondelinge vaardigheid

Zorgen zijn er bij het DIA over het passieve gebruik van de Duitse taal tijdens het vak Duits. Hoewel docenten de Duitse taal vaker zelf zijn gaan gebruiken in de les, spreken de leerlingen nauwelijks Duits tijdens de les. Slechts 5% van de ondervraagde scholieren geeft aan zelf ‘vaak’ of ‘altijd’ Duits te spreken in de les. “We zien in ons onderzoek dat Duits spreken in de les een positieve invloed heeft op de waardering van het vak en de beleving van het nut van de Duitse taal”, aldus projectcoördinator Trixie Hölsgens.

Meer belangstelling voor vak Duits

Wel ziet het DIA dat de aantallen van leerlingen die het vak Duits als examenvak kiezen, zijn toegenomen. Ook het aantal ingeschreven studenten op de lerarenopleidingen Duits laat een lichte stijging zien. Tegelijkertijd staat het vak Duits op veel scholen onder druk vanwege een gebrek aan docenten Duits.

Meer weten over het Belevingsonderzoek Duits? Het hele rapport is te vinden op de website van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA).

X